Lønn

Avstemming av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Avstemming av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er en rapport som henter rapporterte lønnsopplysninger i a-meldingen fra A07 og sammenligner med bokførte lønnsrelaterte poster i regnskapet. Dette er en enkel og rask avstemming av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk med PowerOffice Go.

 

Rettigheter og anbefalte innstillinger

Avstemmingen finner du under Meny > Rapporter > Avstemming.

Vi anbefaler at klienten er satt opp med bankintegrasjon og remittering for best resultat. For å få tilgang til denne rapporten må klienten:

  • Være partner og ha et Quality-abonnement, eller
  • Ha en partnerkode hvor klientens partner har et aktivt Quality-abonnement 

For å få tilgang på brukernivå, må bruker ha tilgangen "Meny > Brukere > Roller > Rapporter > Lønnsavstemming"

 

Rapportens oversiktsbilde

Når linken for "avstemming arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk" trykkes, åpnes rapporten over godkjente avstemminger og avstemming under arbeid. Fra denne visningen startes ny avstemming ved å trykke "Hent A07".

Det er kun en avstemming som kan ligge som utkast (lilla ikon). Hentes A07 på nytt samtidig som en avstemming har status utkast, kommer det en melding om at gjeldende avstemmingsutkast vil bli slettet. Bekreftes meldingen vil forrige utkast slettes.

 

For å starte en ny avstemming, trykk "hent A07":

Velg riktig år. Avstemmingen starter bestandig fra og med januar måned. Legg inn til og med måned for perioden du ønsker å avstemme for.

Ønsker du Excelfil av A07 må haken være på i feltet "hent A07 (*ods)".

Trykk hent A07, og logg på via Altinn-påloggingen.

 

Oversikten viser statuser, hvem som har hentet avstemmingen og hvem som har godkjent avstemmingen. Er det lagt til hovedkommentarer i avstemmingen, så vises disse i egne kolonner i oversikten. A07 Avstemmingsinformasjon kan lastes ned som Excel ved å trykke på den grønne haken i kolonnen A07. Du kan også hente A07 fra hendelsesloggen i Excel og XML. 

Når kolonnen "A07" viser grønt ikon, er avstemmingen generert. Trykk på den blå linken i kolonnen "avstemt per" for å komme inn på avstemmingen. 

Det er to faner i avstemmingen. En for arbeidsgiveravgift og en for forskuddstrekk.

 

Arbeidsgiveravgift:

Fanene arbeidsgiveravgift er delt i to vertikale deler og hver del kan kollapses og utvides. Den øverste delen er oversikt over skyldig arbeidsgiveravgift og den nederste delen er detaljer over samlede kostnadsførte ytelser


Skyldig arbeidsgiveravgift viser deg hva som er rapportert på selskapet i a-meldingene, hva som er bokført som skyldig avgift, betalt arbeidsgiveravgift for dette og tidligere år, endringer i avsetning og kostnadsført avgift. Alt i samme bilde. Vi har sammenlignet eksempeltall i PowerOffice GO med tilsvarende utfylling i KS-avstemmingen i bildet nedenfor. 

Beløp i feltene med boks kan justeres. 

Drilldown bak linken til "betalt arbeidsgiveravgift i år for inneværende år og tidligere år" sorterer på bilagstype "remittering" slik at betalingene for perioden enkelt vises.

 

Samlede kostnadsførte ytelser er en oversikt over de hovedbokskontoene som er tilknyttet lønn i regnskapet. Og en oversikt over aga-grunnlag og avgift per avgiftssone som er hentet fra A07. 
Er visningen lukket, sett haken på i "vis detaljer" for å vise detaljene. 

Blå linker i avstemmingen er drilldown til hovedbokskonto med datofilter i samsvar med perioden du avstemmer for. Systemet presenterer hovedbokskontoer som er tilknyttet lønnsarter som har vært i bruk i perioden som avstemmes. 

Kontoer kan slettes og legges til.

Hvis du oppretter en ny konto, må du spesifisere om den skal med i opplysningspliktig og/eller arbeidsgiveravgiftspliktig avstemmingskolonne. 

Sum grunnlag opplysningspliktig skal stemme med summen av alle beløp i A07 Avstemmingsinformasjon under "Inntektsbeskrivelse", pluss utbetalte beløp som er under grensen for lønnsopplysningsplikt og som ikke er innrapportert.

Sum grunnlag aga skal stemme med "Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse" fratrukket "Sum avgiftsgrunnlag refusjon" i A07 Avstemmingsinformasjon, pluss beløp fra "Tilskudd og premie til pensjon"

 

Tips:
Hvis det gjøres endringer av hovedbokskontoer i lønnsinnstillingene i fanen" avsetninger" etter oppstart av et år, og du ønsker at saldo på gammel konto skal være med i avstemmingen, må gammel konto legges til manuelt.

 

Forskuddstrekk:

Avstemming av forskuddstrekk avstemmer rapporterte opplysninger med bokførte opplysninger og helt nederst avstemmes innestående på skattetrekkskonto (eventuelt bankgaranti for skattetrekk)

De blå linkene er drilldown til hovedbok med datofilter som samsvarer med perioden som avstemmes.

Drilldown bak linken til "Innbetalt til Skatteetaten" sorterer også på bilagstype "remittering" slik at betalingene for perioden enkelt vises.

Beløp i feltene med boks kan justeres. 

 

Dokumentasjon:

Rapporten kan deles fra "Del-knappen" nederst til høyre.

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse