Generelt

Regnskapsfrister 2023

Terminer
1. termin (januar og februar)             2. termin (mars og april)
3. termin (mai og juni)                       
4. termin (juli og august)
5. termin (september og oktober)   6. termin (november og desember)

Januar 
22 arbeidsdager (ekskl. lørdager)
 • 05.01. A-melding desember
 • 16.01. AGA/Arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk - 6. termin
 • 31.01. Aksjonærresgisteroppgave
 • 31.01. Sammenstillingsoppgave til arbeidstakere

Februar 

20 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 06.02. A-melding januar
 • 10.02. MVA/Moms-melding og kompensasjonsmelding - 6. termin
 • 15.02. Betalinger til selvstendig næringsdrivende
 • 15.02. Forskuddsskatt for upersonlige skatteytere - 1. termin 

Mars

23 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 06.03. A-melding februar
 • 10.03. MVA/Moms årsterminoppgave 
 • 15.03. AGA/Arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk - 1. termin
 • 15.03. Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende - 1. termin 

April

17 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 05.04. A-melding mars
 • 11.04. MVA/Moms-melding og kompensasjonsmelding - 1. termin
 • 11.04. Årsmelding MVA/Moms for primærnæring 
 • 17.04. Forskuddsskatt for upersonlige skatteytere - 2. termin 

Røddager: 2. april, 6. april, 7. april, 9. april og 10. april (påske)

Mai 

19 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 05.05. A-melding april
 • 15.05. AGA/Arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk - 2. termin
 • 31.05. Skattemelding for personlige næringsdrivende og selskap

Røddager: 1. mai, 17. mai, 18. mai, 28. mai og 29. mai

Juni 

22 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 05.06. A-melding mai
 • 12.06. MVA/Moms-melding og kompensasjonsmelding - 2. termin
 • 15.06. Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende - 2. termin

Juli 

21 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 05.07. A-melding juni
 • 17.07. AGA/Arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk - 3. termin
 • 31.07. årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

August 

23 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 07.08. A-melding juli
 • 31.08. MVA/Moms-melding og kompensasjonsmelding - 3. termin

September 

21 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 05.09. A-melding august
 • 15.09. AGA/Arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk - 4. termin
 • 15.09. Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende - 3. termin

Oktober

22 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 05.10. A-melding september
 • 10.10. MVA/Moms-melding og kompensasjonsmelding - 4. termin

November 

22 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 06.11. A-melding oktober
 • 15.11. AGA/Arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk - 5. termin

Desember 

19 arbeidsdager (ekskl. lørdager)

 • 05.12. A-melding november
 • 11.12. MVA/Moms-melding og kompensasjonsmelding - 5. termin
 • 15.12. Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende - 4. termin

Røddager: 25. desember og 26. desember

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse