Nyheter i Go

Nyheter uke 16

Regnskap

Ny funksjonalitet

 • Implementert funksjon for å kunne oppgi datointervaller med ulik beregning av forholdsmessig fradrag på samme egendefinerte mva-kode.
 • For kompensasjonsberettigede virksomheter er det i mva-innstillingene mulig å legge inn revisors epost som varsler når kompensjonsmelding er levert via integrasjon og klar til attestasjon. E-posten vil inneholde lenke til kompensasjonsmeldingen hos Skatteetaten.

Generelle forbedringer

 • Implementert presentasjon av akkumulert, urapportert kompensasjonskrav i oversikt over mva-meldinger, før første kompensasjonsmelding for kalenderåret er levert.
 • Rettet feil der kompensasjonsmelding for gitt termin ikke var mulig å opprette på terminens forfallsdato (leveringsfrist).
 • Liten justering på tolking av datoformat i bilagstolken.

Time og prosjekt

Ny funksjonalitet

 • I pop-up dialogen i timeregistreringen kan en nå direkte  fra registreringen "lagre og legge til lignende" slik at en ikke trenger å gå ut dialogen og til timelisten for å gjøre dette.

 

 

 • I Timegodkjenningen er det nå direkte link til dagsvisningen i timelistene til de ansatte. Gjør det mulig å sjekke hver enkelt føring i løpet av uka, hvis det skulle være nødvendig

 

Finans

Til info

 • Torsdag 20. til søndag 23. april skal en ny pulje med Eikabanker bytte banksystem. Det vil ikke være mulig å godkjenne betalinger i dette tidsrommet, og betalinger som allerede er autorisert med forfall etter fredag 21.04 vil ikke bli behandlet av banken og må resendes tidligst mandag 24.04. Vi anbefaler alle berørte kunder å ikke godkjenne betalinger med forfall etter 20.04 før systembyttet er gjennomført. Dette gjelder følgende banker:
  • Marker Sparebank
  • Trøgstad Sparebank
  • Høland og Setskog Sparebank
  • Strømmen Sparebank
  • Bien Sparebank
  • Skagerrak Sparebank
  • Sandnes Sparebank
  • Hegra Sparebank
  • Bank2

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse