Generelt om PowerOffice

Deaktivere og aktivere en bruker på flere klienter

  • Hvis det er en bruker som har sluttet som har tilgang til mange klienter i Go kan brukeren deaktiveres fra Partnerklientens oversikt over brukere. Du slipper da å gå inn på hver enkelt klient og deaktivere brukeren. Eneste her er at brukeren må da en bruker på Partnerklienten. Samme gjelder om en bruker skal ha tilgang til flere klienter.

Velg Partnerklienten

 

Trykk på antallet klienter som brukeren har tilgang til.

 

 

Merk så klientene for deaktivering eller velg noen av de andre alternativene.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse