Lønn

Hva om den ansatte kun ønsker deler av feriepengene utbetalt?

Det kan løses ved å legge inn lønnsart for feriepenger (f.eks. lønnsart 297) i lønnskjøringen og deretter endre beløpet. Neste gang lønnsarten benyttes vil tilgode-beløpet være oppdatert med fratrekk for beløpet som allerede er utbetalt. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse