Lønn

Innstillinger reiseregninger

Sjekk først at abonnementet for «Regnskap», «Reiseregning» og «Lønn» står som Aktiv. Dette gjør du under Meny: Innstillinger > System > Abonnement.

Meny > Innstillinger > Utgiftstyper
Go Regnskap kommer med et ferdig sett utgiftstyper. Legg til, slett eller rediger og ta stilling til hvilke utgiftstyper som skal vises i hhv Utlegg og Reiseregning i appen. Du kan lese mer om utgiftstyper her.

Meny > Innstillinger > Reiseregningsinnstillinger

Den følgende veiledningen forutsetter at du benytter Go Lønn som lønnssystem.

Generelt
Reiseregninger som kommer inn fra app skal alltid godkjennes på ett eller to nivå, og sendes til angitt godkjenner automatisk.

Oppsett av godkjenner for bilagstypene reiseregning og utlegg finner du her.

Satser
I fanearket Satser tar man stilling til om man skal bruke Statens satser eller Skattedirektoratets forskuddssatser ved reiser.

  

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse