Lønn

Innstillinger reiseregninger

Sjekk først at abonnementet for «Regnskap», «Reiseregning» og «Lønn» står som Aktiv. Dette gjør du under Meny: Innstillinger > System > Abonnement.

Meny > Innstillinger > Utgiftstyper
Go Regnskap kommer med et ferdig sett utgiftstyper. Legg til, slett eller rediger og ta stilling til hvilke utgiftstyper som skal vises i hhv Utlegg og Reiseregning i appen. Du kan lese mer om utgiftstyper her.

Meny > Innstillinger > Reiseregningsinnstillinger

Generelt:

Velg behandlingsmåte:  

  • Reiseregning utbetales ved godkjenning: Ved godkjenning legges reiseregning til utbetaling. Innberetningspliktige ytelser bokføres mot ansattreskontro og behandles i lønnskjøring. Ingen utbetaling av reiseregning over lønn.
  • Utlegg utbetales ved godkjenning, ytelser lønnskjøres: Utlegg i reiseregningen utbetales ved godkjenning. Innberetningspliktige ytelser legges i rapporten "Importerte lønnsgrunnlag" og innrapporteres og utbetales i lønnskjøring. 
  • Reiseregning utbetales i lønnskjøring: Ved godkjenning legges reiseregningen i rapporten "Importerte lønnsgrunnlag". Reiseregningen behandles og utbetales, i sin helhet, i lønnskjøring.

Standard godkjenner:

Reiseregninger skal alltid godkjennes på ett eller to nivå, og sendes til angitt godkjenner automatisk.

Oppsett av godkjenner for bilagstypene reiseregning og utlegg finner du her.

Godtgjørelser:

Velg hvilke godtgjørelser er tilgjengelig for brukere på mobil:

  • Kjøregodtgjørelse
  • Diett
  • Kompensasjonstillegg utlegg
  • Bompengetillegg (Et tillegg til ansatte som fyller drivstoff et sted hvor bompengeavgiften inngår i drivstoffprisen).

Satser:
I fanearket Satser tar man stilling til om man skal bruke Statens satser eller Skattedirektoratets forskuddssatser ved reiser.

  

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse