Lønn

Innstillinger

Innstillinger Bank

Meny > Innstillinger > Bank  

 • Bankkontoer

Legg til driftskonto, skattetrekkskonto, evt egen bankkonto for utbetaling av lønn. Husk å knytte bankkontoene til en Tjeneste for utbetaling. Les mer om utbetalingstjenester/bankintegrasjon her.   

Ønskes remitteringsavtale på skattetrekkskonto, undersøk med din bank om de tillater dette.

 • Betalingsgodkjenning (ligger som en egen fane, godkjennere, under Bankkontoer)

Legg til en eller flere brukere som skal ha tilgang til å godkjenne utbetalinger for klienten. Betalingsgodkjenning må legges til for hver enkelt bankkonto.

Passord er påloggingspassordet ditt til PowerOffice.

 

Firmainnstillinger

Meny > Innstillinger

 •     AvdelingerLegg til eventuelle avdelinger
 •     Firmainnstillinger > Altinn

Legg til datasystem-id og passord for kommunikasjon mot Altinn. Dersom man allerede har sendt inn mva melding fra PowerOffice Regnskap, så vil feltene allerede være utfylt. Les mer her om hvordan man oppretter datasystem-ID og passord i Altinn.

 • Firmainnstillinger > Bank

Legg inn driftskonto. (Bankkonto for utbetaling av lønn defineres under Lønnsinnstillinger – se lenger ned i veiledningen. Bankkonto for lønnsutbetaling kan altså avvike fra bankkonto definert i denne dialogen).

 • Virksomheter

Alle som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte, må ha minst en underenhet/virksomhet, identifisert med et organisasjonsnummer for underenhet/virksomhet.  Virksomhetsnummer bruker du blant annet når du sender inn a-melding. Legg inn bedriftens virksomhet(er).

 

Lønnsinnstillinger

Meny > Innstillinger > Lønn > Lønnsinnstillinger

Generelt

mceclip0.png

 • Skatteregel: PowerOffice er foreløpig tilrettelagt for ordinær skatteregel, særskilt fradrag for sjøfolk, skattefri organisasjon, Svalbard og Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis
 • Type inntektsforhold:
  • Ordinært
  • Frilanser, oppdragstaker, honorar personer m.m.
  • Pensjon eller andre ytelser uten arbeidsforhold
  • Maritimt
 • Avlønningstype: Fastlønn eller timelønn. Avlønnningstype rapporteres ikke lengre til Altinn, men benyttes i Go til å angi om lønnenssats på ansatt-kortet skal oppgis i årslønn eller pr time. 
 • Arbeidstidsordning: Angi om det arbeidsforholdet gjelder skiftarbeid, turnus, offshore etc.
 • Avlønningsperiode
  • Månedlig, fast lønn inne på et arbeidsforhold beregnes som 1/12-del av angitt årslønn, forskuddstrekk foretas etter månedstabell for de som har tabellkort
  • 14-dager, fast lønn inne på et arbeidsforhold beregnes som 1/26-del av angitt årslønn, forskuddstrekk foretas etter 14-dagerstabell for de som har tabellkort.
  • Det er foreløpig ikke tilrettelagt for å benytte andre trekkperioder ved lønnskjøring.

PENSJON

mceclip1.png

Legg til klientens pensjonsinnretning. Innrapporteres i a-meldingen.

 

ARBEIDSGIVERAVGIFT

 • Arbeidsgiveravgiftsregel
  • Generelle næringer,
  • Jordbruk og skogbruk, fiske etc.
  • Kommune er opprettet automatisk ut i fra standard virksomhet (se forrige punkt). 
 • Fra 01.01.2023 skal det beregnes ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % på lønn ol. over kr 750 000. Beløpsgrensen gjelder pr. ansatt pr. arbeidsgiver. Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert.

AVSETNINGER

Kontroller at alle avsetningskontoer stemmer med kontoplanen som er i bruk.

PERIODISERING

Aktivering av periodisering for lønnskjøring.

BANKKONTOER

 • Legg til aktuell bankkonto for lønnsutbetaling
 • Legg til aktuell bankkonto for overføring av skattetrekk
 • Dersom man har bankgaranti for skattetrekket så må man i stedet hake av for «Bankgaranti for skattetrekk».
 • Feriepenger
  • Antall feriedager brukes til beregning av trekk for ferie iht ferieloven, dvs det benyttes 6-dagers uke ved beregning av trekk for ferie (10,2% feriepengeavsetning er lik 25 feriedager og 12% feriepengeavsetning er lik 30 feriedager)
 • Passord til lønnsslipp: Det er krav til passord ved utsendelse av lønnslipp via e-post. Standard innstilling er satt til Ingen passord. Vi anbefaler bruk av passord " siste 5 siffer i bankkontonummer".
 • Send Lønnsslipper: Angir når lønnsslipper skal sendes.
 • Leveringsmåte for lønnsslipp: Kryptert e-post eller utskrift. Kan overstyres inne på den ansatte i fanen Lønn
 •  

Lønnsarter

Lønnsartregisteret styrer de faste opplysningene på en lønnsart, mens variable opplysninger for en lønnsart legges inn på "Rediger lønnslinje" inne på selve lønnskjøringen. Dersom man ønsker å se oppbyggingen av lønnsartlinje-dialogen når man står inne på en lønnsart, så velger man «Forhåndsvis lønnslinje». Man kan også få fram oppbyggingen av lønnsartlinje-dialogen fra lønnsartoversikten. Dette gjør man ved å hente fram kolonnen Behandlingsmåte og trykke på den tilhørende linken.

Per dags dato mangler det full støtte for lønnsarter vedrørende Lån til ansatt (lønnsart 685, 850 og 851), så dersom man har dette, så må man selv foreta beregninger.

Lønnsartene kan eksporteres til ulike format via Del-knappen nederst til høyre i skjermbildet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse