Lønn

Lønnsinnstillinger

Virksomheter

Alle som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte, må ha minst en underenhet/virksomhet, identifisert med et organisasjonsnummer for underenhet/virksomhet.  Virksomhetsnummer bruker du blant annet når du sender inn a-melding. Les her hvordan du registrerer virksomhetsnr i PowerOffice.

Lønnsinnstillinger

Meny > Innstillinger > Lønn > Lønnsinnstillinger

GENERELT:

 • Skatteregel: PowerOffice er foreløpig tilrettelagt for ordinær skatteregel, særskilt fradrag for sjøfolk, skattefri organisasjon, Svalbard og Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis
 • Type inntektsforhold:
  • Ordinært
  • Frilanser, oppdragstaker, honorar personer m.m.
  • Pensjon eller andre ytelser uten arbeidsforhold
  • Maritimt
 • Avlønningstype: Fastlønn eller timelønn. Avlønnningstype rapporteres ikke lengre til Altinn, men benyttes i Go til å angi om lønnenssats på ansatt-kortet skal oppgis i årslønn eller pr time. 
 • Arbeidstidsordning: Angi om det arbeidsforholdet gjelder skiftarbeid, turnus, offshore etc.
 • Avlønningsperiode
  • Månedlig, fast lønn inne på et arbeidsforhold beregnes som 1/12-del av angitt årslønn, forskuddstrekk foretas etter månedstabell for de som har tabellkort
  • 14-dager, fast lønn inne på et arbeidsforhold beregnes som 1/26-del av angitt årslønn, forskuddstrekk foretas etter 14-dagerstabell for de som har tabellkort.
  • Det er foreløpig ikke tilrettelagt for å benytte andre trekkperioder ved lønnskjøring.
 • Pensjonsalder (FNO) og Timetall pr år (FNO):
  • Dette er opplysninger som kun benyttes i en evt FNO-rapport.

PENSJON:

Legg til klientens pensjonsinnretning. Dette innrapporteres i a-meldingen.

mceclip1.png

ARBEIDSGIVERAVGIFT:

Definer hvilken arbeidsgiveravgiftsregelsom skal benyttes:

 • Generelle næringer,
 • Jordbruk og skogbruk, fiske etc.
 • Helseforetak og deler avv statsforvaltningen
 • Svalbard
 • Sektoruntatt aktivitet
 • Godstransport på vei
 • Økonomiske vanskeligheter

Kommune er opprettet automatisk ut i fra standard virksomhet (se forrige punkt). 

Fra 01.01.2023 skal det beregnes ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % på lønn ol. over kr 750 000 (850 000 fra 2024). Beløpsgrensen gjelder pr. ansatt pr. arbeidsgiver. Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert, og PowerOffice beregner og rapporterer denne helt automatisk.

AVSETNINGER

Kontroller at alle kostands- o avsetningskontoer stemmer med kontoplanen som er i bruk.

PERIODISERING

Aktivering av periodisering for lønnskjøring.

BANKKONTOER

 • Legg til aktuell bankkonto for lønnsutbetaling
 • Legg til aktuell bankkonto for overføring av skattetrekk
 • Dersom man har bankgaranti for skattetrekket så må man i stedet hake av for «Bankgaranti for skattetrekk». Denne haken brukes også hvis det ikke ønskes at banklisten/remitteringen skal inneholde en overføring til skattetrekkskonto.

FERIEPENGER

Angi hvilken feriepengesats som skal brukes. Antall feriedager brukes til beregning av trekk for ferie iht ferieloven, dvs det benyttes 6-dagers uke ved beregning av trekk for ferie (10,2% feriepengeavsetning er lik 25 feriedager og 12% feriepengeavsetning er lik 30 feriedager). Denne generelle innstillingne kan overstyres inne på den enkelte ansatte i fanen Lønn.

LØNNSSLIPP:

Her kan du lese mer om innstillingene for lønnsslippen i PowerOffice.

REFUSJON AV SYKEPENGER ETC:

K27 fra Altinn kan importeres til Poweroffice slik at refusjon sykepenger automatisk kommer med på a-meldingen og i avgiftsgrunnlaget. I dette bildet angirs det hvilken lønnsart samt kostandskonto som skal brukes for denne refusjonen.

TIME:

Har du tidligere registert timer i timemodulen i PowerOffice, og skal nå gå igang med lønnskjøringer i PowerOffice, - så kan du her sette en startdati for inkludering av timer.

For ansatte som opparbeider seg fleksitidssaldo så kan det slås på at den eventuelle fleksitiden skal kunne overfrøres til lønnskjøringen for utbetaling eller trekk.

FINANSSKATT: 

Les om finansskatt her.

Lønnsarter

Før du går igang med en lønnskjøring er det nødvendig å ha noen lønnsarter. Les her hvordan du oppretter og korrigerer lønnsartene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse