Lønn

Ansatte

OPPRETTELSE AV ANSATTE

Meny -> Administrer -> Kontakter -> Ansatte

Man kan velge å opprette Ansatte enten ved å:

  1. Legge inn alle opplysninger manuelt
  2. Benytte Standardimport av ansatte og deretter importere Arbeidsforhold fra sist innsendte A02-melding - denne finner du i Altinn under fanearket Arkivert

Fil for Standardimport av ansatte finner du her (inneholder eksempel-data).

 

 ANSATT, ADRESSER, STILLING

Dersom du ikke benytter standardimport av ansatte; Fyll inn nødvendige opplysninger om den ansatte. Arkfanen Stilling har ingenting med A-meldingen å gjøre. Go lønn har også støtte for å registrere D-nummer istedenfor ordinært personnummer.

 

TIMEREGISTRERING, NORMALTID OG FLEKSITID

Standard timeart, timepris, normal arbeidstid og fleksitid angis. Dette er opplysninger som benyttes ved registrering og fakturering av timer. 

 

ARBEIDSFORHOLD

Legg til arbeidsforhold. Dette er nærmere beskrevet her.  

 

LØNN

Her kan man overstyre leveringsmåte for lønnsslipp, samt registrere eventuell avvikende feriepengeprosent og opptjente feriepenger fra i fjor på den ansatte. Go Lønn har ingen funksjon for å ivareta brukte feriedager per dags dato, så dette må du ha en egen oversikt over. Hvis ikke "Feriepenger tilgode fra året" importeres kan det registreres her.

 

SKATTEKORT

Man kan hente ned skattekortopplysninger fra Altinn på følgende 3 måter:

1.  for alle ansatte i Ansatt-oversikten via knappen Altinn -> Hent skattekort

 

2. for alle ansatte inne på en lønnskjøring via knappen Alternativer -> Hent skattekort

 

3. eller for hver enkelt ansatt fra fanearket Skattekort inne på den ansatte

Dersom du har overstyrt skattekortopplysninger på en eller flere ansatte, så vil disse forbli overstyrt så lenge det ikke er endringer på skattekortet til den ansatte. Overstyringen fjernes om den ansatte har fått endret skattekort i Altinn ved innhenting fra GO. Dette gjelder uansett hvilket av de tre mulighetene for innhenting av skattekort man benytter.

"Skattekort sist oppdatert" er datoen dette skattekortet ble lest inn i GO første gang. Er det ikke endringer på skattekortet i løpet av året vil det stå samme dato her ut året.

"Utskriftsdato/ID" er datoene skattekortet ble generert av skatteetaten.

Hjelp til pålogging i Altinn finner du ved å følge denne linken.

 

BANKKONTO

Legg til bankkonto for utbetaling av lønn og definer om det skal være samme eller en annen bankkonto for refusjon av utlegg (utleggskonto). Legges det til flere bankkontoer på ansattekortet, så vil bankkontoen det er lønnskjørt mot stå som lønnskonto inntil dette endres via ansattekortet.

 mceclip0.png

INNSENDING AV KUN ARBEIDSFORHOLD

Når du har satt opp alle ansatte med tilhørende arbeidsforhold og sammenlignet med tidligere innsending ved hjelp A07-avstemmingsinfo fra Altinn, så kan du sende inn alle arbeidsforholdene til Altinn før du starter en lønnskjøring. Dette gjør du via knappen Altinn -> Send inn arbeidsforhold for alle ansatte.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse