Lønn

Ansatte

OPPRETTELSE AV ANSATTE

Meny > Kontakter > Ansatte

Man kan velge å opprette Ansatte enten ved å:

  1. Legge inn alle opplysninger manuelt
  2. Benytte Standardimport av ansatte og deretter importere Arbeidsforhold fra sist innsendte A02-melding - denne finner du i Altinn under fanearket Arkivert
  3. Du kan også importere arbeidsforhold med en Visma.net import (velg importer arbeidsforhold under import).

Fil for Standardimport av ansatte finner du her (inneholder eksempel-data).

 

KONTAKT, ADRESSER, ANSATT

Dersom du ikke benytter standardimport av ansatte; Fyll inn nødvendige opplysninger om den ansatte. Arkfanen Ansatt har ingenting med A-meldingen å gjøre.

Go lønn har støtte for ordinært personnummer, D-nummer og Internasjonal ID

Ved bruk av D-nummer så fylles det ut i feltet for fødselsnummer. Får den ansatte ordinært personnummer, så endres det i samme feltet:

mceclip0.png

Skal den ansatte rapporteres inn med internasjonal ID, så må feltet fødselsdato fylles ut i tillegg til internasjonal ID:

mceclip1.png

I første a-melding etter at den ansatte har fått d-nummer skal internasjonal ID og d-nummer rapporteres samtidig. Når dette er rapportert, så kan haken for internasjonal ID deaktiveres. 

 

TIMEREGISTRERING, NORMALTID OG FLEKSITID

Standard timeart, timepris, normal arbeidstid og fleksitid angis. Dette er opplysninger som benyttes ved registrering og fakturering av timer. 

 

ARBEIDSFORHOLD

Legg til arbeidsforhold. Dette er nærmere beskrevet her.  

 

LØNN

Her kan man overstyre leveringsmåte for lønnsslipp, samt registrere eventuell avvikende feriepengeprosent og opptjente feriepenger fra i fjor på den ansatte. Go Lønn har ingen funksjon for å ivareta brukte feriedager per dags dato, så dette må du ha en egen oversikt over. Hvis ikke "Feriepenger tilgode fra året" importeres kan det registreres her.

 

SKATTEKORT

Skattekortopplysninger fra Altinn kan hentes ned på følgende 3 måter:

1.  For alle ansatte i Ansatt-oversikten via knappen Altinn > Hent skattekort

 

2. For alle ansatte inne på en lønnskjøring via knappen Alternativer > Hent skattekort

 

3. For den enkelt ansatte fra fanearket Skattekort inne på den ansatte

mceclip0.png

Dersom du har overstyrt skattekortopplysninger på en eller flere ansatte, så vil disse forbli overstyrt så lenge det ikke er endringer på skattekortet til den ansatte. Overstyringen fjernes om den ansatte har fått endret skattekort i Altinn ved innhenting fra Go. Dette gjelder uansett hvilket av de tre mulighetene for innhenting av skattekort man benytter.

"Skattekort sist oppdatert" er datoen dette skattekortet ble lest inn i GO første gang. Er det ikke endringer på skattekortet i løpet av året vil det stå samme dato her ut året.

"Utskriftsdato/ID" er datoene skattekortet ble generert av skatteetaten.

 

Midlertidig skattekort:

I noen tilfeller, eksempelvis ved utenlandske statsborgere som ikke har fått skattekort for nytt år, så er ikke skattekortet klart når lønnen skal kjøres i januar. Da vil det komme 50 % trekk på lønnen ved innhenting av skattekort iht punkt 1 og 2. 

Hentes skattekortet fra ansatte kortet (se punkt 3) , og Altinn returnerer at det ikke er noe skattekort å hente for denne ansatte, så kommer det opp en dialog om at det ikke finnes noe skattekort for den ansatte, og om du ønsker å opprette ett "midlertidig skattekort". Velger man Ja her, så opprettes det et "skattekort" som kun har trekkoden LønnFraHovedarbeidsgiver og 50%. Her er det tillatt å overstyre til en lavere prosent enn 50%.

 

 

BANKKONTO

Legg til bankkonto for utbetaling av lønn og definer om det skal være samme eller en annen bankkonto for refusjon av utlegg (utleggskonto). Legges det til flere bankkontoer på ansattekortet, så vil bankkontoen det er lønnskjørt mot stå som lønnskonto inntil dette endres via ansattekortet.

 mceclip0.png

INNSENDING AV KUN ARBEIDSFORHOLD

Når du har satt opp alle ansatte med tilhørende arbeidsforhold og sammenlignet med tidligere innsending ved hjelp A07-avstemmingsinfo fra Altinn, så kan du sende inn alle arbeidsforholdene til Altinn før du starter en lønnskjøring. Dette gjør du via knappen Altinn > Send inn arbeidsforhold for alle ansatte.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse