Følg

Ansatte

Opprettelse av ansatte

Meny -> Administrer -> Kontakter -> Ansatte

Man kan velge å opprette Ansatte enten ved å:

  1. Legge inn alle opplysninger manuelt
  2. Benytte Standardimport av ansatte og deretter importere Arbeidsforhold fra sist innsendte A02-melding - denne finner du i Altinn under fanearket Arkivert

Fil for Standardimport av ansatte finner du her (inneholder eksempel-data).

 

 ANSATT, ADRESSER, STILLING

Dersom du ikke benytter standardimport av ansatte; Fyll inn nødvendige opplysninger om den ansatte. Arkfanen Stilling har ingenting med A-meldingen å gjøre. Go lønn har også støtte for å registrere D-nummer istedenfor ordinært personnummer.

 

TIMEREGISTRERING, NORMALTID OG FLEKSITID

Standard timeart, timepris, normal arbeidstid og fleksitid angis. Dette er opplysninger som benyttes ved registrering og fakturering av timer. 

 

ARBEIDSFORHOLD

Legg til arbeidsforhold manuelt eller importer arbeidsforholdene fra sist innsendte A02-melding. Her finner du en oversikt over hva som blir importert fra A02-meldinga.

Dersom man importerer arbeidsforholdene er det svært viktig at man tar en grundig sjekk av de importerte verdiene. Ta ut rapporten Arbeidsforhold fra Go og sammenlign denne med A07-avstemmingsinfo som du kan bestille fra Altinn. Sjekk spesielt datoer for "Siste lønnsendring" og "Siste stillings %-endring", samt hvilket virksomhetsnummer det tidligere er innrapportert på. Dersom du tidligere har innrapportert på org.nr. og vil bruke virksomhetsnummer i Go, så må du avslutte arbeidsforholdene i det gamle lønnssystemet før du sender inn arbeidsforholdene fra Go. Dersom du unnlater å gjøre dette, så vil det bli liggende dobbelt opp med arbeidsforhold i Altinn og arbeidsforholdene som tidligere er innrapportert på org.nr. vil generere "Øyeblikkelig"-feil ved innsending av arbeidsforhold/A-melding fra Go. Les for øvrig mer om innrapportering av arbeidsforhold og bruk av arbeidsforholdsID i Veiledningen til A-ordningen.

Merk: Ved opprettelse av eksisterende arbeidsforhold manuelt, er det viktig å påse at Arbeidsforhold-ID er det samme som i gammelt lønnssystem. Dersom man ikke fyller ut noe, vil Go tildele en ID automatisk og da vil A03-tilbakemeldingen melde feil pga manglende rapportering av de arbeidsforholdene som ligger med gamle ID'er i gammelt lønnssystem. Dersom man havner i en slik situasjon, så kan man avslutte de gamle arbeidsforholdene i gammelt lønnssystem per siste dato i perioden før innrapportering fra Go Lønn.

Det vil være normalt å sette hake for "Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert" når man har rapportert inn sluttdato på et arbeidsforhold til A-ordningen. Dersom man ikke setter hake for at "Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert", så vil den ansatte komme med som Utelatt på påfølgende lønnskjøringerog arbeidsforholdet som er satt med sluttdato vil fortsatt bli rapportert inn til A-ordningen ved godkjenning av lønn. Haken kan slåes av igjen slik at man kan foreta utbetaling av opptjente feriepenger/evt etterbetalinger med samme arbeidsforholdsopplysninger som tidligere.

Det anbefales å avvente registrering av Faste lønnslinjer - dette gjøres enklest fra første lønnskjøring.

Dersom man abonnerer på Timeregistrering trenger man ikke å opprette fast lønnslinje for Timelønn - denne lønnslinja vil bli automatisk opprettet når man velger å ta med Timeføringer i en lønnskjøring. Vær obs på at alle lønnslinjer som ligger som Faste lønnslinjer vil komme med uten forskuddstrekk når man velger lønnskjøringstypen Feriepenger. Faste lønnslinjer som man ønsker å trekke skatt av må da overstyres til å trekke skatt (prosenttrekk/tabelltrekk).

 

LØNN

Her kan man overstyre leveringsmåte for lønnsslipp, samt registrere eventuell avvikende feriepengeprosent og opptjente feriepenger fra i fjor på den ansatte. Go Lønn har ingen funksjon for å ivareta brukte feriedager per dags dato, så dette må du ha en egen oversikt over. Hvis ikke "Feriepenger tilgode fra året" importeres kan det registreres her.

 

SKATTEKORT

Man kan hente ned skattekortopplysninger fra Altinn på følgende måter:

- for alle ansatte i Ansatt-oversikten via knappen Altinn -> Hent skattekort

- for alle ansatte inne på en lønnskjøring via knappen Alternativer -> Hent skattekort

- eller for hver enkelt ansatt fra fanearket Skattekort inne på den ansatte

Dersom du har overstyrt skattekortopplysninger på en eller flere ansatte, så vil disse forbli overstyrt når du velger å hente skattekort for alle ansatte. Overstyringen fjernes kun dersom du velger å hente ned nye skattekortopplysninger inne på den enkelte ansatte.

Hjelp til pålogging i Altinn finner du ved å følge denne linken.

 

BANKKONTO

Legg til bankkonto for utbetaling av lønn og definer om det skal være samme eller en annen bankkonto for refusjon av utlegg (utleggskonto).

(Det gjøres oppmerksom på at utbetaling til ansatt med utenlandsk bankkonto ikke fungerer per i dag. Her anbefales det å kjøre en egen lønnskjøring for de med utenlandsk bankkonto og utbetale denne manuelt).

 

INNSENDING AV KUN ARBEIDSFORHOLD

Når du har satt opp alle ansatte med tilhørende arbeidsforhold og sammenlignet med tidligere innsending ved hjelp A07-avstemmingsinfo fra Altinn, så kan du sende inn alle arbeidsforholdene til Altinn før du starter en lønnskjøring. Dette gjør du via knappen Altinn -> Send inn arbeidsforhold for alle ansatte.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.