Følg

Ansatte

 

Meny -> Administrer -> Kontakter -> Ansatte

Man kan enten velge å opprette de ansatte ved å benytte:

  1. Standardimport av ansatte og deretter import av Arbeidsforhold fra sist innsendte A02-melding - denne finner du i Altinn under fanearket Arkivert,
  2. eller man kan velge å legge inn alle opplysninger manuelt. 

Fil for Standardimport av ansatte finner du her (inneholder eksempel-data).

ANSATT, ADRESSER, STILLING
Dersom du ikke benytter standardimport av ansatte; Fyll inn nødvendige opplysninger om den ansatte.

ARBEIDSFORHOLD
Legg til arbeidsforhold manuelt eller importer arbeidsforholdene fra sist innsendte A02-melding. Her finner du en oversikt over hva som blir importert fra A02-meldinga, såfremt informasjonen finnes i A02-meldinga.

Dersom man importerer arbeidsforholdene er det svært viktig at man tar en grundig sjekk av de importerte verdiene. Ta ut rapporten Arbeidsforhold fra Go og sammenlign denne med A07-avstemmingsinfo som du kan bestille fra Altinn. Sjekk spesielt datoer for "Siste lønnsendring" og "Siste stillings %-endring", samt hvilket virksomhetsnummer det tidligere er innrapportert på. Dersom du tidligere har innrapportert på org.nr. og vil bruke virksomhetsnummer i Go, så må du avslutte arbeidsforholdene i det gamle lønnssystemet før du sender inn arbeidsforholdene fra Go. Dersom du unnlater å gjøre dette, så vil det bli liggende dobbelt opp med arbeidsforhold i Altinn og arbeidsforholdene som tidligere er innrapportert på org.nr. vil generere "øyeblikkelig"-feil ved innsending av arbeidsforhold/A-melding fra Go. Les for øvrig mer om innrapportering av arbeidsforhold og bruk av arbeidsforholdsID i Veiledningen til A-ordningen.

Merk: Ved opprettelse av eksisterende arbeidsforhold manuelt, er det viktig å påse at Arbeidsforhold-ID er det samme som i gammelt lønnsystem. Dersom man ikke fyller ut noe, vil Go tildele en ID automatisk og da vil A03-tilbakemeldingen melde feil pga manglende rapportering av de arbeidsforholdene som ligger med gamle ID'er i gammelt lønnssystem. Dersom man havner i en slik situasjon, så kan man avslutte de gamle arbeidsforholdene i gammelt lønnssystem per siste dato i perioden før innrapportering fra Go Lønn.

Det anbefales å avvente registrering av Faste lønnslinjer – dette gjøres enklest fra en lønnskjøring.

Dersom man abonnerer på Timeregistrering trenger man ikke å opprette fast lønnslinje for Timelønn – denne lønnslinja vil bli automatisk opprettet når man velger å ta med Timeføringer i en lønnskjøring. 

LØNN
Her kan man overstyre leveringsmåte for lønnsslipp, samt registrere eventuell avvikende feriepengeprosent og opptjente feriepenger fra i fjor på den ansatte. Go Lønn har ingen funksjon for å ivareta brukte feriedager per dags dato, så dette må du ha en egen oversikt over inntil videre.

SKATTEKORT
Man kan hente ned skattekortopplysninger fra Altinn enten 

  • for alle ansatte i Ansatt-oversikten via knappen Altinn -> Hent skattekort
  • eller for alle ansatte inne på en lønnskjøring via knappen Alternativer -> Hent skattekort
  • eller fra fanearket Skattekort inne på hver enkelt ansatt
Dersom du har overstyrt skattekortopplysninger på enkelte ansatte, så vil disse forbli overstyrt når du velger å hente skattekort for alle ansatte. Overstyringen fjernes kun dersom du velger å hente ned nye skattekortopplysninger inne på den ansatte.

Hjelp til pålogging i Altinn finner du ved å følge denne linken.

BANKKONTO
Legg til bankkonto for utbetaling av lønn og definer om det skal være samme eller en annen bankkonto for refusjon av utlegg (utleggskonto).

INNSENDING AV KUN ARBEIDSFORHOLD
Når du har satt opp alle ansatte med tilhørende arbeidsforhold og sammenlignet med tidligere innsending ved hjelp A07-avstemmingsinfo fra Altinn, så kan du sende inn alle arbeidsforholdene til Altinn før du starter en lønnskjøring. Dette gjør du via knappen Altinn -> Send arbeidsforhold.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.