Følg

A02-meldinga

Følgende kan importeres fra A02-meldinga:

virksomhet.norskIdentifikator,
arbeidsforhold.arbeidsforholdId
inntektsmottaker.norskIdentifikator (Brukes for å identifisere hvilken ansatt det skal på)
arbeidsforhold.startdatoSpecified => arbeidsforhold.startdato
arbeidsforhold.sluttdatoSpecified => arbeidsforhold.sluttdato
arbeidsforhold.yrke
arbeidsforhold.typeArbeidsforhold
arbeidsforhold.avloenningstype
arbeidsforhold.arbeidstidsordning
arbeidsforhold.antallTimerPerUkeSomEnFullStillingTilsvarerSpecified => arbeidsforhold.antallTimerPerUkeSomEnFullStillingTilsvarer
arbeidsforhold.sisteLoennsendringsdatoSpecified => arbeidsforhold.sisteLoennsendringsdato
arbeidsforhold.stillingsprosentSpecified => arbeidsforhold.stillingsprosent
arbeidsforhold.sisteDatoForStillingsprosentendringSpecified => arbeidsforhold.sisteDatoForStillingsprosentendring
 
For alle permisjoner:
permisjon.beskrivelse
permisjon.startdato
permisjon.sluttdatoSpecified => permisjon.sluttdato
permisjon.permisjonsprosent
permisjon.permisjonId
arbeidsforhold.arbeidsforholdId (brukes for å identifisere hvilket arbeidsforhold permisjonen skal på)
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.