Finans

Direkteintegrasjon Danske Bank

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Bestill ønskede tjenester hos Danske Bank. Skjema for bestilling finnes her. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til Danske Bank på telefon 987 06030.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Danske Bank. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra Danske Bank.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Danske Bank vil det bli tildelt en EDI-Bruker. Denne vil stå i bekreftelsen fra Danske Bank, men kan også finnes i Business Online under Administrasjon - Brukere.

Innstillinger Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Danske Bank som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn EDI-Bruker som EDI-Nummer (eks. 4B8831). OBS: det må være store bokstaver i EDI-nummeret.

Sett hake for om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke. Velges ikke ettergodkjenning i nettbank, blir betalingene sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Ved aktiv hake i boksen må alle betalinger ettergodkjennes i nettbanken.

Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "OK".

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten.

Innstillinger Go for automatisk bankavstemming

Gå på Meny - Innstillinger - Utvidelser.

Trykk "Legg til utvidelse" og velg Danske Bank som utvidelse. Fyll inn EDI-Bruker. Trykk "OK". OBS: Det må være store bokstaver på EDI-nummeret.

Bankavstemmingsfiler vil nå automatisk lastes opp og importeres på klienten.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved betaling.

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter godkjenning.

mceclip0.png

Regnskapsgodkjente betalinger

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved godkjenning av betalinger. Brukeren som godkjenner må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift. 

Hvordan fungerer dette i praksis:

  • Bankkontoer med direkte bankintegrasjon
    • Ettergodkjenning i nettbank styres utelukkende av bruker hos ERP. I bankkontoens innstillinger skal du nå finne en boks for «ettergodkjenning i nettbank». Denne boksen er satt aktiv som default. For å kunne sende regnskapsgodkjente betalinger, må denne haken fjernes.
  • mot Nets remittering
    • Eksisterende remitteringsavtaler via Nets vil fortsette å fungere inntil videre.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som godkjenner regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken. Dersom brukeren ikke har en slik fullmakt, vil betalingen likevel måtte ettergodkjennes i nettbanken. Merk: den vil ikke bli avvist slik som hos de andre bankene, men vil legge seg til ettergodkjenning. For banken har det ingen betydning om integrasjonen er satt opp på avtalenummeret til sluttkunden eller til regnskapskontoret. Fullmaktene gjelder på kontonivå, ikke på avtalenivå. Ta kontakt med banken dersom du er usikker på om fullmakter er delegert riktig.

Godkjenning av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

  • De som godkjenner regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved betaling.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse