Regnskap

Direkteintegrasjon Danske Bank

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Bestill ønskede tjenester hos Danske Bank. Skjema for bestilling finnes her. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til Danske Bank på telefon 987 06030.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Danske Bank. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra Danske Bank.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Danske Bank vil det bli tildelt en EDI-Bruker. Denne vil stå i bekreftelsen fra Danske Bank, men kan også finnes i Business Online under Administrasjon - Brukere.

 

Merk: Med bakgrunn i endringen i hvitvaskingslovens §12 og §13, har Danske Bank besluttet at alle betalinger som overføres via direktekommunikasjon i fra ERP-systemet, må ettergodkjennes i vår nettbank for bedrifter, District. Kundene blir varslet av banken puljevis om dette fra 15.01-28.01.21. Endringen vil da tre i kraft i perioden 15.02.-01.03.21 for kundene. Danske Bank har foreløpig ingen løsning på plass for regnskapsgodkjente betalinger.

 

Innstillinger Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Danske Bank som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn EDI-Bruker som EDI-Nummer (eks. 4B8831). Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "OK".

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten.

Innstillinger Go for automatisk bankavstemming

Gå på Meny - Innstillinger - Utvidelser.

Trykk "Legg til utvidelse" og velg Danske Bank som utvidelse. Fyll inn EDI-Bruker. Trykk "OK".

Bankavstemmingsfiler vil nå automatisk lastes opp og importeres på klienten.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse