Regnskap

Direkteintegrasjon DNB Nettbank

Status konvertering til regnskapsgodkjente betalinger: FULLFØRT 

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler for bankavstemming. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjon med DNB er at kunden har et integrert bedriftsnettbank abonnement. Er ikke bedriftsnettbank i DNB opprettet, kan dette bestilles her. Avtalen signeres elektronisk med BankID. Abonnementet som bestilles her, eller om basis bedriftsnettbank abonnement allerede fins fra før, vil automatisk bli oppgradert til et integrert abonnement når det gjøres en digital bestilling i nettbank for å koble sammen PowerOffice med DNB bedriftsnettbank.

Banken tar betalt for integrert nettbank, se prisliste. Det vil ikke tilkomme etablering eller ekstra månedsavgift hvis det skal remitteres for flere selskap i samme nettbank eller om kunde allerede har integrert nettbank.

Også konti fra andre banker som er mulig å belaste i aktuell nettbank, kan det remitteres fra. Vær oppmerksom på at utenlandsremittering fungerer kun ved remitering fra DNB konti. Merk: Løsningen vil bli avviklet i løpet av 2021.

Kundesupport hos DNB: Kundeservice Bedrift Tlf.: (+47) 915 04800

Bestilling av tjenester

Følg lenken her til digitalt bestillingsløp og bestille direkteintegrasjon med DNB bedriftsnettbank og få remittering, OCR filer og bankavstemmingsfiler direkte fra/til nettbanken.

OCR

Ved nyetablering av OCR-avtale bestilles denne i nettbanken. Fyll inn opplysninger om konto og regnskapssystem. Legg inn innstillinger/oppsett for KID. Avtalen signeres elektronisk med BankID.

Ved endring av eksisterende avtale, send epost til kundesenter.bedrift@dnb.no med informasjon om endringer.

Les om KID-oppsett i Go, avsnitt om KID. Standardoppsett i Go er modulus 10, 11 siffer inkl kontrollsiffer.

Nye kunder som skal bestille Direkteintegrasjon med Remittering, OCR og Bankavstemming, kan dette gjøres i samme prosess som du bestiller direkteintegrasjon. Se lenke til digitalt bestillingsløp under bestilling av tjenester.

Bankavstemming:

Kontoinformasjon til bankavstemming bestilles gjennom det digitale bestillingsløpet nevnt ovenfor, under bestilling av tjenester.

Remittering

Tjenesten bestilles gjennom det digitale bestillingsløpet under bestilling nevnt ovenfor, under bestilling av tjenester.

Her er det mulig å bestille regnskapsgodkjente betalinger (RgB). Betalingene autoriseres i Go med BankID hvor krav til ettergodkjenning i nettbank faller bort.

Bestilles remittering med regnskapsgodkjente betalinger, må følgende forutsetninger være til stede:

 • Bruker som autoriserer i Go, må ha tilgang til å godkjenne betalinger på den kontoen som skal belastes i den integrerte nettbanken som integrasjonsavtalen ligger under.

Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Bestilles remittering med ettergodkjenning, er det ikke krav til autorisering med BankID i Go. Betalingene må da ettergodkjennes i nettbank.

Remittering - Etterbestilling av Regnskapsgodkjente betalinger (RgB)

For de som har en eksisterende integrasjonsavtale med ettergodkjenning i nettbank, er det mulig å etterbestille regnskapsgodkjente betalinger på avtalen.

Dette gjøres digitalt ved å følge lenken til etterbestilling av RgB her.

Betalingene autoriseres i Go med BankID hvor krav til ettergodkjenning i nettbank faller bort.

Bestilles remittering med regnskapsgodkjente betalinger må følgende forutsetninger være til stede:

 • Bruker som autoriserer i Go, må ha tilgang til å godkjenne betalinger på den kontoen som skal belastes i den integrerte nettbanken som integrasjonsavtalen ligger under.

Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Fullmakt til annen juridisk enhet:

Kunder og regnskapsførere har mulighet til å «Gi/Få kontofullmakt» via innloggede sider i nettbanken. Denne fullmakten kan enten

 • signeres elektronisk med BankID
 • signeres manuelt og sendes per e-post til avtaler.bedrift@dnb.no
 • signeres manuelt og sendes DNB per post

Direkteintegrasjon_DNB_nettbank_kontofullmakt.png

Eventuelle spørsmål vedrørende tjenestene fra DNB, rettes til DNB kundesenter bedrift.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med DNB. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra DNB.

Merk: ALLE som har integrasjonsavtale med Nets (Nets direkte remittering) på en DNB bankkonto, bør skaffe seg en integrasjonsavtale med DNB for å fortsatt kunne autorisere betalinger fra Go etter 30.11.20. DNB teminerer alle remitteringsavtaler med Nets per 01.12.2020.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos DNB, har avtalen blitt tildelt et kundenummer, divisjonsnummer og divisjonsnavn. Disse opplysningene mottas på e-post fra DNB og legges inn i innstillingene i Go.

Se også ofte stilte spørsmål ved bruk av regnskapsgodkjente betalinger i DNB.

Innstillinger Go for remittering og bankavstemming

Gå på Meny -> Innstillinger -> Bankkontoer.

Velg DNB som utbetalingstjeneste.

Legg inn kundenummer (Customer Number) fra avtalekvittering fra DNB som "Avtale ID". Kundenummer er vanligvis klientens organisasjonsnummer eller regnskapskontorets organsisasjonsnummer, ofte med to ledende nuller foran.

Fyll inn hovedbokskonto for bankgebyr.

Angi om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke.

 • Er avtalen satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, skal IKKE hake for "Ettergodkjenning i nettbank" stå i (en avtale satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, har alltid divisjonsnavn POWEROFF).

Legg inn divisjonsnummer og divisjonsnavn.

 • Divisjonsnummer skal alltid være 3 siffer. Er eksempelvis nummer 2 oppgitt fra bank, må det legges til to ledende nuller (002).

Trykk "Ok" for å lagre oppsettet.

Direkteintegrasjon_DNB_bankkonto.png

Autorisering av betalinger kan nå foretas på klienten eller i mobil app og bankavstemmingsfiler vil mottas automatisk.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved autorisering. 

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter autorisering.

Direkteintegrasjon_DNB_melding_om_ettergodkjenning.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

 • I november 2019 innførte DNB krav til ettergodkjenning i nettbank på alle nytegnede integrasjonsavtaler. Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
 • For å imøtekomme dette lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har DNB bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som autoriserer betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

Les mer om regnskapsgodkjente betalinger i DNB her.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved autorisering av betalinger. Bruker som autoriserer må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom integrert nettbank for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Løsningen ble produksjonssatt i PowerOffice Go den 25.11.2020

Hvordan fungerer dette i praksis:

 • DNB bankkontoer med DNB bankintegrasjon som før 01.12.20 slapp ettergodkjenning i nettbank
  • DNB har sendt kundebrev til alle med DNB-konto i PowerOffice, hvor de har informert at avtalene vil bli konvertert til avtale for regnskapsgodkjente betalinger. Bankkontoene dette gjaldt, har PowerOffice konvertert i tidsrommet 25.11.20-14.12.20 og satt opp med nye avtaleinnstillinger for at brukerne kan autorisere regnskapsgodkjente betalinger. 
 • DNB bankkontoer med DNB bankintegrasjon som før 01.12.20 krevde ettergodkjenning i nettbank
  • DNB har sendt kundebrev til alle med DNB-konto i PowerOffice, hvor de har tilbudt løsning for regnskapsgodkjente betalinger. Kunden kan da etterbestille regnskapsgodkjente betalinger på eksisterende avtale.
  • Ved bestilling av regnskapsgodkjente betalinger, vil avtalen bli satt opp med nytt divisjonsnummer og navn. Dette må bruker selv oppdatere i bankkontoinnstillingene. Det må i tillegg angis i Go at bankkontoen ikke lenger krever ettergodkjenning i nettbank. Hvordan innstillingene settes opp, er nevnt ovenfor.
 • DNB bankkontoer satt opp med Nets direkte remittering
  • DNB har sendt kundebrev til alle med DNB-konto i PowerOffice med remitteringsavtale i Nets, hvor de tilbød løsning for regnskapsgodkjente betalinger via DNB’s bankintegrasjon. Alle avtaler som angår Nets direkte remittering, termineres av banken per 01.12.20. Dette betyr at betalingstjenesten via Nets direkte remittering ikke fungerer etter denne dato på DNB bankkontoer. 
  • ALLE som har integrasjonsavtale med Nets (Nets direkte remittering) på en DNB bankkonto, bør skaffe seg en integrasjonsavtale med DNB for å fortsatt kunne autorisere betalinger fra Go etter 30.11.20.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i den integrerte nettbanken som integrasjonen er knyttet til, for at betalingen ikke skal avvises av banken. Under beskrives seks ulike scenarioer om hvilke fullmakter som må være tilstede for å unngå avvisning.

 • Kunde skal autorisere alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må kunden selv skaffe seg integrert nettbank med egen integrasjonsavtale med banken. Kunden må opprette rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens integrerte nettbank.
   • Merk: Dette under forutsetning av at kunden ikke tillates tilgang og rettigheter i regnskapskontorets nettbank. Har/gis kunden tilgang og rettigheter, trenger ikke kunden opprette egen integrert nettbank med egen avtale.
 • Kunde skal autorisere alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom kundens integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må kunden bare kontrollere at bruker er satt opp og har rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens integrerte nettbank.
 • Både kunde og regnskapsfører skal autorisere betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må kunden selv skaffe seg integrert nettbank med egen integrasjonsavtale med banken. Kunden må opprette rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens integrerte nettbank. Regnskapsfører må opprettes som bruker og gis rettigheter til å gjennomføre betalinger på aktuelle bankkontoer i kundens integrerte nettbank for å kunne autorisere betalinger.
   • Merk: Dette under forutsetning av at kunden ikke tillates tilgang og rettigheter i regnskapskontorets nettbank. Har/gis kunden tilgang og rettigheter, trenger ikke kunden opprette egen integrert nettbank med egen avtale. Regnskapsfører må da bare kontollere at vedkommende selv har rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
 • Både kunde og regnskapsfører skal autorisere betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom kundens integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må kunden bare kontrollere at bruker er satt opp og har rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens integrerte nettbank. Regnskapsfører må opprettes som bruker og gis rettigheter til å gjennomføre betalinger på aktuelle bankkontoer i kundens integrerte nettbank for å kunne autorisere betalinger
 • Regnskapsfører skal autorisere alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må regnskapsfører bare kontrollere at bruker har rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
 • Regnskapsfører skal autorisere alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom kundens integrerte nettbank.
  • Regnskapsfører må opprettes som bruker og gis rettigheter til å gjennomføre betalinger på aktuelle bankkontoer i kundens integrerte nettbank for å kunne autorisere betalinger.

Autorisering av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

 • De som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved autorisering.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse