Finans

Direkteintegrasjon DNB Nettbank

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler for bankavstemming. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjon med DNB er at kunden har et integrert bedriftsnettbank abonnement. Er ikke bedriftsnettbank i DNB opprettet, kan dette bestilles her. Avtalen signeres elektronisk med BankID. Abonnementet som bestilles her, eller om basis bedriftsnettbank abonnement allerede fins fra før, vil automatisk bli oppgradert til et integrert abonnement når det gjøres en digital bestilling i nettbank for å koble sammen PowerOffice med DNB bedriftsnettbank.

Kundesupport hos DNB: Kundeservice Bedrift Tlf.: (+47) 915 04800

Bestilling av tjenester

Det anbefales at Chrome brukes som nettleser for onboarding av tjenester hos DNB.

Gå til Meny > Innstillinger > Bankkontoer

I arkfanen Avtaler, trykk "Koble til tjeneste" i kortet som tilhører DNB.

mceclip0.png

På forhånd må du i Go ha opprettet bankkontoene som det skal bestilles avtale på.

mceclip1.png

Velg så hvilke tjenester du ønsker å bestille, og legg inn konto for bankgebyr (7770 er lagt inn som defaulverdi).

OBS: Ved bestilling av OCR-avtale, må du på forhånd ha aktivert fakturering med KID i fakturainnstillingene. Og for at man skal kunne aktivere KID, må «Nets Ocr» være registrert under «Innbetalinger» på aktuell bankkonto. Ved mismatch mellom oppbygging av KID i Go og bestilling av OCR i DNB, vil man få en feilmelding i varslingssenteret når bestillingen er ferdigbehandlet.

mceclip0.png

Du blir så rutet videre til DNB sin bestillingsveileder i bedriftsnettbanken. På steg 1 i bestillingsveilederen vil kunde finne lenke til å bestille kontofullmakt, dersom dette ikke allerede er satt opp. Regnskapsførere kan bestille kontofullmakt for inntil 6 kontoer samtidig.

Tjenestene vil normalt være etablert i banken i løpet av dagen. 

Systemadministrator vil motta varsling på klienten når avtalen er registrert, og du vil se at de aktuelle kontoene har fått automatisk utfylt AvtaleID, Divisjonsnavn og Divisjonsnummer. AvtaleID for Nets OCR fylles ikke ut automatisk, fordi DNB ikke har tilgang til denne verdien. Vi har derfor gjort en endring i importvalideringen på OCR-filer slik at det ikke lengre er behov for å registrere AvtaleID i dette feltet.

Når avtalen er registrert vil det automatisk opprettes en betalingsgodkjenning i Go for brukeren som bestiller avtalen, på aktuell konto. Dette vil spare deg for et ekstra manuelt trinn i oppsettet av kontoen. Dersom bruker som bestiller avtalen ikke skal ha betalingsgodkjenning, må denne deaktiveres.

Remittering - Etterbestilling av Regnskapsgodkjente betalinger (RgB)

For de som har en eksisterende integrasjonsavtale med ettergodkjenning i nettbank, er det mulig å etterbestille regnskapsgodkjente betalinger på avtalen.

Dette gjøres digitalt ved å følge lenken til etterbestilling av RgB her.

Betalingene godkjennes i Go med BankID hvor krav til ettergodkjenning i nettbank faller bort.

Bestilles remittering med regnskapsgodkjente betalinger må følgende forutsetninger være til stede:

 • Bruker som godkjenner i Go, må ha tilgang til å godkjenne betalinger på den kontoen som skal belastes i den integrerte nettbanken som integrasjonsavtalen ligger under.

Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Fullmakt til annen juridisk enhet:

Kunder og regnskapsførere har mulighet til å «Gi/Få kontofullmakt» via innloggede sider i nettbanken. Denne fullmakten kan enten

 • signeres elektronisk med BankID
 • signeres manuelt og sendes per e-post til avtaler.bedrift@dnb.no
 • signeres manuelt og sendes DNB per post

Direkteintegrasjon_DNB_nettbank_kontofullmakt.png

I denne linken finner du DNB's veileder for fullmaktsbestilling. Sjekk denne hvis du ikke finner kontoene du skal bestille tjenester for, når du har blitt rutet videre til DNB sin bestillingsside.

Eventuelle spørsmål vedrørende tjenestene fra DNB, rettes til DNB kundesenter bedrift.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos DNB, har avtalen blitt tildelt et kundenummer, divisjonsnummer og divisjonsnavn. Disse opplysningene mottas på e-post fra DNB og legges inn i innstillingene i Go.

Se også ofte stilte spørsmål ved bruk av regnskapsgodkjente betalinger i DNB.

Innstillinger Go for remittering og bankavstemming

Ved bestilling av integrasjon direkte fra Go, vil nødvendig informasjon registreres automatisk på de ulike bankkontoene.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved betaling. 

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter godkjenning.

mceclip0.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

 • I november 2019 innførte DNB krav til ettergodkjenning i nettbank på alle nytegnede integrasjonsavtaler. Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
 • For å imøtekomme dette lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har DNB bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som godkjenner betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

Les mer om regnskapsgodkjente betalinger i DNB her.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved godkjenning av betalinger. Bruker som godkjenner må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom integrert nettbank for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Løsningen ble produksjonssatt i PowerOffice Go den 25.11.2020

Hvordan fungerer dette i praksis:

 • Bankkontoer med direkte bankintegrasjon som før 01.12.20 slapp ettergodkjenning i nettbank
  • DNB har sendt kundebrev til alle med DNB-konto i PowerOffice, hvor de har informert at avtalene vil bli konvertert til avtale for regnskapsgodkjente betalinger. Bankkontoene dette gjaldt, har PowerOffice konvertert i tidsrommet 25.11.20-14.12.20 og satt opp med nye avtaleinnstillinger for at brukerne kan godkjenne regnskapsgodkjente betalinger. 
 • Bankkontoer med direkte bankintegrasjon som før 01.12.20 krevde ettergodkjenning i nettbank
  • DNB har sendt kundebrev til alle med DNB-konto i PowerOffice, hvor de har tilbudt løsning for regnskapsgodkjente betalinger. Kunden kan da etterbestille regnskapsgodkjente betalinger på eksisterende avtale.
  • Ved bestilling av regnskapsgodkjente betalinger, vil avtalen bli satt opp med nytt divisjonsnummer og navn. Dette må bruker selv oppdatere i bankkontoinnstillingene. Det må i tillegg angis i Go at bankkontoen ikke lenger krever ettergodkjenning i nettbank. Hvordan innstillingene settes opp, er nevnt ovenfor.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som godkjenner regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i den integrerte nettbanken som integrasjonen er knyttet til, for at betalingen ikke skal avvises av banken. Under beskrives seks ulike scenarioer om hvilke fullmakter som må være tilstede for å unngå avvisning.

 • Kunde skal godkjenne alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må kunden selv skaffe seg integrert nettbank med egen integrasjonsavtale med banken. Kunden må opprette rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens integrerte nettbank.
   • Merk: Dette under forutsetning av at kunden ikke tillates tilgang og rettigheter i regnskapskontorets nettbank. Har/gis kunden tilgang og rettigheter, trenger ikke kunden opprette egen integrert nettbank med egen avtale.
 • Kunde skal godkjenne alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom kundens integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må kunden bare kontrollere at bruker er satt opp og har rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens integrerte nettbank.
 • Både kunde og regnskapsfører skal godkjenne betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må kunden selv skaffe seg integrert nettbank med egen integrasjonsavtale med banken. Kunden må opprette rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens integrerte nettbank. Regnskapsfører må opprettes som bruker og gis rettigheter til å gjennomføre betalinger på aktuelle bankkontoer i kundens integrerte nettbank for å kunne godkjenne betalinger.
   • Merk: Dette under forutsetning av at kunden ikke tillates tilgang og rettigheter i regnskapskontorets nettbank. Har/gis kunden tilgang og rettigheter, trenger ikke kunden opprette egen integrert nettbank med egen avtale. Regnskapsfører må da bare kontrollere at vedkommende selv har rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
 • Både kunde og regnskapsfører skal godkjenne betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom kundens integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må kunden bare kontrollere at bruker er satt opp og har rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens integrerte nettbank. Regnskapsfører må opprettes som bruker og gis rettigheter til å gjennomføre betalinger på aktuelle bankkontoer i kundens integrerte nettbank for å kunne godkjenne betalinger
 • Regnskapsfører skal godkjenne alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
  • I slike tilfeller må regnskapsfører bare kontrollere at bruker har rettigheter til å gjennomføre betalinger på bankkontoen gjennom regnskapskontorets integrerte nettbank.
 • Regnskapsfører skal godkjenne alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt/skal settes opp gjennom kundens integrerte nettbank.
  • Regnskapsfører må opprettes som bruker og gis rettigheter til å gjennomføre betalinger på aktuelle bankkontoer i kundens integrerte nettbank for å kunne godkjenne betalinger.

Godkjenning av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

 • De som godkjenner regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved betaling.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse