Regnskap

Direkteintegrasjon DNB Nettbank

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

MERK: Fra og med 14.11.19 har DNB innført krav til ettergodkjenning i nettbank av betalinger som overføres til banken fra integrasjonspartnere. I første omgang gjelder dette kun avtaler med gyldighet fra og med denne dato. Det vil altså ikke lenger være mulig å bestille betalingstjeneste hos DNB via direkteintegrasjon uten at betalingene må ettergodkjennes i nettbank.

Det vil heller ikke være mulig å bestille Nets direkteremittering på DNB-konto fra denne dato. Betalingstjeneste via DNB's direkteintegrasjon med ettergodkjenning i nettbank, vil være eneste alternativ.

Eksisterende avtaler som er satt opp med forhåndsgodkjenning (at betalingene ikke trenger ettergodkjenning i nettbank) vil fungere som normalt frem til 01.12.2020 for kunder som har bankintegrasjon med DNB i PowerOffice Go. Etter denne dato vil også disse bli påført krav om ettergodkjenning i nettbank, med mindre PowerOffice har bygget støtte for regnskapsgodkjente betalinger (RgB) der bruker må verifisere seg i ERP-systemet. Pt. jobber PowerOffice med å utvikle støtte for dette og vil være ferdig med prosessen før fristens utløp. 

Årsaken er hvitvaskingsloven §12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalingene. Bransjen jobber nå med å finne en løsning der sikker identifisering av betaler (person) kan gjøres fra integrasjonspartner og overføres til bank.

Les mer om regnskapsgodkjente betalinger i PowerOffice her.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med DNB er at kunde har integrert Nettbank. Nettbank basis er ikke støttet - har du denne versjonen må du oppgradere til integrert nettbank. Avtalen signeres elektronisk med BankID.

Banken tar betalt for integrert nettbank, se prisliste. Det vil ikke tilkomme etablering eller ekstra månedsavgift hvis det skal remitteres for flere selskap i samme nettbank eller om kunde allerede har integrert nettbank.

Også konti fra andre banker som er mulig å belaste i aktuell nettbank, kan det remitteres fra. Men merk at utenlandsremittering fungerer kun ved remitering fra DNB konti.

Kundesupport hos DNB: Kundeservice Bedrift Tlf.: (+47) 915 04800

Avtaler sendes pr. post til:

DNB Bank ASA, Drift konto, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

OCR

Ved nyetablering av OCR-avtale bestilles denne i nettbanken. Fyll inn opplysninger om konto og regnskapssystem. Legg inn innstillinger/oppsett for KID. Avtalen signeres elektronisk med BankID.

Ved endring av avtale send epost til kundesenter.bedrift@dnb.no med informasjon om endringer.

Les om KID-oppsett i Go, avsnitt om KID. Standardoppsett i Go er modulus 10, 11 siffer inkl kontrollsiffer.

Remittering

Avtale om filoverføring av utbetalinger. Sjekk i nettbank at din bruker har tilgang til riktig divisjon.

Konto det skal remitteres fra må ligge i nettbanken som belastbar.  Se «Fullmakt til annen juridisk enhet» nedenfor.

Bankavstemming:

Avtaleskjema og meldingsoppsett for bankavstemming. Begge skjemaene må fylles ut for å bestille automatisk bankavstemming.

Fullmakt til annen juridisk enhet:

Kunder og regnskapsførere har mulighet til å «Gi/Få kontofullmakt» via innloggede sider i nettbanken. Denne fullmakten kan enten

  • signeres elektronisk med BankID
  • signeres manuelt og sendes per e-post til avtaler.bedrift@dnb.no
  • signeres manuelt og sendes DNB per post

Direkteintegrasjon_DNB_nettbank_kontofullmakt.png

Eventuelle spørsmål vedrørende tjenestene fra DNB, rettes til DNB kundesenter bedrift.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med DNB. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra DNB.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos DNB, har avtalen blir tildelt et divisjonsnummer og divisjonsnavn. Disse opplysningene mottar du i e-post fra DNB.

Innstillinger Go for remittering og bankavstemming

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg DNB som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid.

OBS! Dersom bankkontoen er tilknyttet en fullmaktshaver (eksempelvis et regnskapsbyrå), skal fullmaktshavers organisasjonsnummer, med to nuller foran (eks 00999888777), legges inn som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_DNB_bankkonto.png

Videre må divisjonsnummer og divisjonsnavn registreres på bankautorisasjonen. Legg til ny autorisasjon eller rediger eksisterende, Meny - Innstillinger - Bankautorisasjoner. Divisjonsnummer skal alltid være 3 siffer. Er eksempelvis nummer 2 oppgitt fra bank, må det legges til to ledende nuller (002).

Skriv inn ditt passord (ikke brukerens, med mindre det er deg selv det opprettes autorisasjon på).

Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_DNB_bankautorisasjon.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Husk å kontrollere om betalingene kommer i nettbanken i henhold til avtale med DNB. Dette med tanke på om betalingene i tillegg må godkjennes i nettbanken etter de er autorisert i Go. 

Kostnader DNB

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse