Følg

Direkteintegrasjon DNB Nettbank

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med DNB er at kunde har integrert Nettbank. Nettbank basis er ikke støttet - har du denne versjonen må du oppgradere til integrert nettbank. Avtalen signeres elektronisk med BankID.

Banken tar betalt for integrert nettbank, se prisliste. Det vil ikke tilkomme etablering eller ekstra månedsavgift hvis det skal remitteres for flere selskap i samme nettbank eller om kunde allerede har integrert nettbank.

Også konti fra andre banker som er mulig å belaste i aktuell nettbank, kan det remitteres fra. Men merk at utenlandsremittering fungerer kun ved remitering fra DNB konti.

Kundesupport hos DNB: Kundeservice Bedrift Tlf.: (+47) 915 04800

Avtaler sendes pr. post til:

DNB Bank ASA, Drift konto, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

OCR

Ved nyetablering av OCR-avtale kan denne bestilles i nettbanken. Det gjøres oppmerksom på at betalingsinformasjonen IKKE skal til deres eget nettbankabonnement i DNB. I dette bestillingsskjemaet må følgende opplyses om mottaker i avtalen. Avtalen signeres elektronisk med BankID. 

Ved endring av avtale send epost til kundesenter.bedrift@dnb.no med informasjon om endringer.

Les om KID-oppsett i Go, avsnitt om KID. Standardoppsett i Go er modulus 10, 11 siffer inkl kontrollsiffer.

Remittering

Avtale om filoverføring av utbetalinger. Sjekk i nettbank at din bruker har tilgang til riktig divisjon.

Konto det skal remitteres fra må ligge i nettbanken som belastbar.  Se «Fullmakt til annen juridisk enhet» nedenfor.

Bankavstemming:

Avtaleskjema og meldingsoppsett for bankavstemming. Begge skjemaene må fylles ut for å bestille automatisk bankavstemming.

NB: Per i dag er det ikke bygget støtte for import av bankavstemmingsfiler på valutakontoer. Det er heller ikke mulig å importere bankavstemmingsfiler på utenlandske bankkontoer da disse ikke kan opprettes i Go.

Fullmakt til annen juridisk enhet:

Kunder og regnskapsførere har mulighet til å «Gi/Få kontofullmakt» via innloggede sider i nettbanken. Denne fullmakten kan både signeres elektronisk med BankID, eller printes ut, signeres manuelt og sendes DNB per post.

Direkteintegrasjon_DNB_nettbank_kontofullmakt.png

Eventuelle spørsmål vedrørende tjenestene fra DNB, rettes til DNB kundesenter bedrift.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med DNB. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra DNB.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos DNB, har avtalen blir tildelt et divisjonsnummer og divisjonsnavn. Disse opplysningene mottar du i e-post fra DNB.

Innstillinger Go for remittering og bankavstemming

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg DNB som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid.

OBS! Dersom bankkontoen er tilknyttet en fullmaktshaver (eksempelvis et regnskapsbyrå), skal fullmaktshavers organisasjonsnummer, med to nuller foran (eks 00999888777), legges inn som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_DNB_bankkonto.png

Videre må divisjonsnummer og divisjonsnavn registreres på bankautorisasjonen. Legg til ny autorisasjon eller rediger eksisterende, Meny - Innstillinger - Bankautorisasjoner. Divisjonsnummer skal alltid være 3 siffer. Er eksempelvis nummer 2 oppgitt fra bank, må det legges til to ledende nuller (002).

Skriv inn ditt passord (ikke brukerens, med mindre det er deg selv det opprettes autorisasjon på).

Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_DNB_bankautorisasjon.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Husk å kontrollere om betalingene kommer i nettbanken i henhold til avtale med DNB. Dette med tanke på om betalingene i tillegg må godkjennes i nettbanken etter de er autorisert i Go. 

Kostnader DNB

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.