PowerOffice WIN

KS Komplett 2017

En PowerOffice tilpasset versjon av KS Komplett 2017 ligger til nedlasting på våre nettsider. Du må her fylle ut registreringsskjemaet.  Dersom du ikke har en gyldig lisens fra Regnskap Norge kan du fremdeles laste ned KS Komplett fra oss, og du vil da etterhvert motta en faktura Regnskap Norge på denne. Etter nedlasting vil du motta et passord på e-post for installasjon.

Installasjonen vil automatisk legge filen ksb17 på korrekt område i samme mappe som PowerOffice Win er installert i. Etter installasjonen må filstiene i Alternativer Quality oppdateres slik som vist på dette bildet:

Regnskap Norge har i KS Komplett 2017 gjort en mengde endringer i maler og excelskjema som blir benyttet gjennom PowerOffice Quality, så det er viktig at du leser gjennom de vedlagte versjonsnotatene!

Siden det er kommet endel nye, og at det er gjort endringer i andre excelskjema må disse knyttes opp mot de aktuelle oppgavene i Quality som vist her:

Les gjennom versjonsnotatene for å se om det er endringer i de skjema som dere benytter, og knytt disse opp under den respektive oppgaven.

Oppdragsavtalen er helt ny, og du kan lese her hva Regnskap Norge sier om denne. Vi har tilpasset noen aktuelle maler, og disse er merket med PO bakerst i filnavnet. Disse inneholder feltkoder og evt tabeller for bruk i Etableringsveilederen i PowerOffice Win som vist på neste bilde.

Vi ser her at det er flere valg, og dere må  velge den som passer best for dere. Vi har slått sammen og laget en variant av "Oppdragsavtale med spesifikasjon PO". Denne består rett og slett av "2.4.1.1.1  Oppdragsavtale for regnskapsføreroppdrag" og "2.4.1.1.3 Oppdragsspesifikasjon" med tabeller for leveranse og feltkoder for automatisk utfylling av selskapsinformasjon.

Ved opprettelse av nytt oppdrag med hjelp av Etableringsveilederen, har vi under arkfanen Dokumenter laget en ny link til "Vedlegg til KS mal". Denne gir direkte tilgang til maler som ligger i KS Håndboka under "KS Komplett\Ksb17\KSKomplett\Kapittel 2 Oppdrag\2-4 Oppdragsavtaler og fullmakter". Det er viktig at disse vedleggene opprettes først for at disse automatisk skal foreslås som vedlegg og lagt til i oppdragsavtalen.

Dersom dere har egne maler, eller fortsatt ønsker å benytte eldre maler, må disse kopieres manuelt fra "gammelt" område i Ksb16 og inn under Kapitel 2 Oppdrag\2.4 Oppdragsavtaler og fullmakter.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse