Regnskap

Bruk av mva-koder (SAF-T standard)

Go er tilpasset SAF-T standarden (fra 01.01.2017) i mva-kode oppsettet og skattemelding mva (mva-meldingen).

Det er ikke anledning å postere mva direkte på balansekonto 27xx (systemkonto for mva), da slike posteringer ikke tas inn i mva-meldingen. Unntaket er ved innførsel av varer der mva er betalt ved innførsel, se avsnitt for direktepostering av fradragsberettinget innførselsmva lenger ned i artikkelen. 

Se utvidet beskrivelse av de ulike SAF-T mva-kodene her.

Fra og med 2023 ble mva-kode registeret i Go utvidet med mva-koder for kompensasjon (K-koder), til bruk for kompensasjonsberettigede virksomheter. Slike virksomheter MÅ benytte K-kodene ved bokføring av mva med kompensasjonsrett for at systemet skal kunne sette opp korrekt(e) mva-melding(er) for levering via integrasjon.

Under er det angitt diverse eksempler vedrørende mva-kode bruk som det ofte blir stilt spørsmål rundt.

Konto og mva-kodebruken i eksemplene under er kun for visning av posteringslogikk og ingen fasit på hvilken konto og kode som faktisk bør benyttes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder.

Postering av tolldeklarasjon ved innførsel av varer

Kjøper skal vanligvis rapportere omsetning og eventuell mva på vegne av selger ved kjøp av varer fra utlandet. Dette gjøres ved postering av deklarasjons-skjema som angir varens antatte verdi.

Eksempel: Virksomheten skal postere et varekjøp med antatt verdi på 10000,- NOK. Varekjøpet er grunnlag for 25% mva-beregning med fradragsrett. Faktura på selve grunnlaget bokføres kostnadskonto (eksempelvis konto 4020) med mva-kode 21.

Deklarasjonen kan føres på følgende måte med manuelt bilag:

Debet kostnadskonto med mva-kode 81. Beløpet er grunnlaget det skal beregnes mva av.

Kredit kostnadskonto med mva-kode 0 for å tilbakeføre grunnlaget.

Deklarasjonspostering_innf_rsel__varer.png

Resultatet av posteringen blir slik.

MVA_direktepostering_innenlands_mva_postering.png

Direktepostering av fradragsberettiget innenlands inngående mva

Mottar virksomheten faktura som kun inneholder mva (inkassobyrå, forsikring eller lignende), må bilaget føres med kunstig grunnlag.

Eksempel: Virksomheten mottar faktura fra inkassoselskap på ren mva 25% med fradragsrett.

Bilaget kan føres på følgende måte:

Debet kostnadskonto med mva-kode 1 med beløp som inneholder kunstig grunnlag og mva.

Kredit kostnadskonto med mva-kode 0 for å tilbakeføre grunnlaget.

MVA_direktepostering_innenlands_mva.png

Resultatet av posteringen blir slik og mva.

MVA_direktepostering_innenlands_mva_postering.png

Direktepostering av fradragsberettiget innførselsmva

I særtilfeller der mva er betalt ved innførsel, er det mulig å postere direkte mot balansekonto 27xx (systemkonto for mva).

Eksempel: Virksomheten har mottatt faktura på ren mva (25%) ved innførsel og ønsker å bokføre denne. Faktura på selve grunnlaget bokføres kostnadskonto (eksempelvis konto 4010) med mva-kode 21.

Mva-faktura kan føres på følgende måte:

Debet systemkonto mva med mva-kode 14.

MVA_direktepostering_innf_rselsmva.png

Når mva-kode er angitt med annet enn 0 ved postering direkte på mva systemkonto, må det oppgis en referansekonto. Kostnadskonto grunnlaget er ført mot skal legges inn her.

MVA_direktepostering_innf_rselsmva_kontoreferanse.png

Resultatet av posteringen blir slik.

MVA_direktepostering_innf_rselsmva_postering.png

Direktepostering av mva med mva-kode 0

Direktepostering mva med mva-kode 0, vil ikke tas med i mva-meldingen og blir heller ikke rapportert til Skatteetaten/Altinn ved innsending. Mva-meldingen vil likevel la seg overføre og postere. Slike posteringer er forbeholdt systemets overføringer av saldo på 2701-2014 mot oppgjørskonto ved innsending av mva-meldingen (evt. hvis dette gjøres manuelt), samt korreksjoner.

Er det kun mva som skal posteres, bør ovenstående metoder benyttes (avhengig av hvilken type mva som skal posteres) for å kunne rapportere riktig.

Postering av faktura vedrørende kjøp av tjenester fra utlandet

Eksempel: Virksomheten har mottatt faktura som gjelder kjøp av tjenester fra utlandet. Kjøpet skal avgiftsberegnes 25% mva med fradragsrett.

Debet kostnadskonto med mva-kode 86. Beløpet er grunnlaget det skal beregnes mva av.

Postering_kj_p_av_tjenester_fra_utlandet.png

Resultatet av posteringen blir slik.

Postering_kj_p_av_tjenester_fra_utlandet_postering.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse