Følg

Bruk av mva-koder fra 01.01.2017 (SAF-T standard)

For bokføring av bilag fra og med 1 januar 2017, er Go tilpasset SAF-T standarden i mva-kode oppsettet og ny skattemelding.

I denne standarden er det kommet mange nye mva-koder som styrer grunnlag og mva til korrekt post i skattemeldingen.

Det er ikke lenger anledning å postere mva direkte på balansekonto 27xx (systemkonto for mva). Unntaket er ved innførsel av varer der mva er betalt ved innførsel.

Se utvidet beskrivelse av de ulike SAF-T mva-kodene her.

Konto og mva-kodebruken i eksemplene under er kun for visning av posteringslogikk og ingen fasit på hvilken konto og kode som faktisk bør benyttes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder.

Postering av deklarasjon ved innførsel av varer

Fra 1 januar 2017 skal kjøper vanligvis rapportere omsetning og eventuell mva på vegne av selger ved kjøp av varer fra utlandet. Dette gjøres ved postering av deklarasjons-skjema som angir varens antatte verdi.

Eksempel: Virksomheten skal postere et varekjøp med antatt verdi på 10000,- NOK. Varekjøpet er grunnlag for 25% mva-beregning med fradragsrett.

Deklarasjonen kan føres på følgende måte med manuelt bilag:

Debet kostnadskonto med mva-kode 81. Beløpet er grunnlaget det skal beregnes mva av.

Kredit kostnadskonto med mva-kode 0 for å tilbakeføre grunnlaget.

Deklarasjonspostering_innf_rsel__varer.png

Resultatet av posteringen blir slik.

Deklarasjonspostering_innf_rsel__varer_postering.png

Oppføringene i skattemeldingen blir slik.

Deklarasjonspostering_innf_rsel__varer_skattemelding.png

Direktepostering av fradragsberettiget innenlands inngående mva

Mottar virksomheten faktura som kun inneholder mva (inkassobyrå, forsikring eller lignende), må bilaget føres med grunnlag.

Eksempel: Virksomheten mottar faktura fra inkassoselskap på ren mva 25% med fradragsrett.

Bilaget kan føres på følgende måte:

Debet kostnadskonto med mva-kode 1 med beløp som inneholder kunstig grunnlag og mva.

Kredit kostnadskonto med mva-kode 0 for å tilbakeføre grunnlaget.

MVA_direktepostering_innenlands_mva.png

Resultatet av posteringen blir slik og mva legges i post 14 i skattemeldingen.

MVA_direktepostering_innenlands_mva_postering.png

Direktepostering av fradragsberettiget innførselsmva

I særtilfeller der mva er betalt ved innførsel, er det mulig å postere direkte mot balansekonto 27xx (systemkonto for mva).

Eksempel: Virksomheten har betalt faktura på mva (25%) ved innførsel og ønsker å bokføre denne. Faktura på selve grunnlaget bokføres kostnadskonto (eksempelvis konto 4010) med mva-kode 21.

Mva-faktura kan føres på følgende måte:

Debet systemkonto mva med mva-kode 14.

MVA_direktepostering_innf_rselsmva.png

Når mva-kode er angitt med annet enn 0 ved postering direkte på mva systemkonto, må det oppgis en referansekonto. Kostnadskonto grunnlaget er ført mot skal legges inn her.

MVA_direktepostering_innf_rselsmva_kontoreferanse.png

Resultatet av posteringen blir slik og mva legges i post 17 i skattemeldingen.

MVA_direktepostering_innf_rselsmva_postering.png

Direkteposteres mva med mva-kode 0 vil ikke posteringen bli tatt med i omsetningsoppgaven. Er en slik postering gjort i en urapportert termin, vil det oppstå avvik og omsetningsoppgaven vil ikke være mulig å overføre til Altinn.

Postering av faktura vedrørende kjøp av tjenester fra utlandet

Eksempel: Virksomheten har mottatt faktura som gjelder kjøp av tjenester fra utlandet. Kjøpet skal avgiftsberegnes 25% mva med fradragsrett.

Debet kostnadskonto med mva-kode 86. Beløpet er grunnlaget det skal beregnes mva av.

Postering_kj_p_av_tjenester_fra_utlandet.png

Resultatet av posteringen blir slik.

Postering_kj_p_av_tjenester_fra_utlandet_postering.png

Oppføringene i skattemeldingen blir slik.

Postering_kj_p_av_tjenester_fra_utlandet_skattemelding.png

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.