Regnskap

Direkteintegrasjon Sparebank1

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Merk: Sparebank 1 bankene og innført krav til ettergodkjenning i nettbank av betalinger som overføres til banken fra integrasjonspartnere. Det vil altså ikke lenger være mulig å bestille betalingstjeneste hos Sparebank 1 bankene via direkteintegrasjon uten at betalingene må ettergodkjennes i nettbank (jfr. hvitvaskingsloven §12 og §13).

Det vil heller ikke være mulig å bestille Nets direkteremittering på en Sparebank 1 konto. Betalingstjeneste via Sparebank 1's direkteintegrasjon med ettergodkjenning i nettbank, vil være eneste alternativ.

Eksisterende avtaler som er satt opp med forhåndsgodkjenning (at betalingene ikke trenger ettergodkjenning i nettbank) vil fungere som normalt enn så lenge. Les her for mer informasjon.

Før integrasjonen med Sparebank1 kan tas i bruk, må denne bestilles. Gjør dette ved å logge inn i Nettbank BM. Under menypunktet Bestill, vil det ligge avtale for filoverføring.

Her er det også mulig å bestille OCR. Det anbefales at kontaktperson e-post som angis, er den som bestiller, slik at vedkommende mottar AvtaleID fra Nets når denne er klar.

Bankens kontaktinformasjon er også å finne her hvis spørsmål.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Sparebank 1. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra Sparebank 1.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Sparebank 1, kan avtalen legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg Sparebank 1 som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_Sparebank1_bankkonto.png 

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse