Følg

Feriepenger fjorår - utbetaling

Fra og med inntektsåret 2017 skal trekk i lønn for ferie innrapporteres med en egen inntektsbeskrivelse "Trekk i lønn for ferie" - se Veiledningen til a-ordningen for ytterligere forklaring.

FORBEREDELSER

Lønnsinnstillinger

Sjekk at du har riktige innstillinger for feriepengeavsetning og antall feriedager i Meny -> Innstillinger -> Lønnsinnstillinger - arkfanen Generelt. Dersom du har 10,2% feriepengeavsetning så skal det stå 25 feriedager og dersom du har 12% feriepengeavsetning så skal det stå 30 feriedager. Go benytter antall virkedager i henhold til ferieloven, dvs 6 virkedager per uke (mandag-lørdag) og da blir antall virkedager i én måned 26 dager. Det er dette antallet dager som brukes som divisor i behandlingsmåten for lønnsart 101 Trekk i lønn for ferie for å finne dagslønna til den ansatte, dvs månedslønn delt på 26 dager.

Registrering av feriepenger til gode fjorår

I og med at Go Lønn er ny av året så må feriepenger til gode for fjoråret per ansatt registreres via Meny -> Kontakter -> Ansatte -> arkfanen Lønn

Registrering av fastlønn

Kontroller at alle som har Fast lønn ligger inne med en fast lønnslinje for Fast lønn. Dersom du heller velger å legge til en lønnslinje med Fast lønn manuelt i lønnskjøringen, så må du selv sette "Ingen skatt" inne på denne lønnslinja dersom dette er påkrevd for å få riktig skattetrekk på den ansatte i forbindelse med utbetaling av feriepenger fjorår.

Kontroll av øvrige faste lønnslinjer

Det vil ikke bli beregnet skatt på noen av lønnslinjene som ligger inne som Faste lønnslinjer på de ansatte når man bruker lønnskjøringstypen Feriepenger. Dersom det er ønskelig at det skal trekkes skatt på noen av disse lønnslinjene så må linjene enten overstyres til at det skal trekkes skatt av de inne på lønnskjøringen eller man kan slette lønnslinjen inne på lønnskjøringen og legge den inn manuelt i stedet. Da velges riktig skattetrekk (tabelltrekk/prosenttrekk/frikortbeløp).

Feriepengerapport

Ta ut feriepengerapporten for fjoråret via Meny -> Rapporter -> Lønn -> Feriepenger og avstem denne mot feriepengerapport fra tidligere lønnssystem.

LØNNSKJØRING

I Go Lønn ivaretas den nye måten å innberette trekk i lønn for ferie ved å starte en lønnskjøring av typen "Feriepenger". Lønnskjøringstypen avregner alt av rest til gode feriepenger for fjoråret.

Vær obs på at skattetrekket for den 6.ferieuka for de over 60 år per i dag kan bli beregnet feil i Go dersom du velger å avregne disse ved hjelp av lønnskjøringstypen Feriepenger. For at skattetrekket skal bli riktig så må man splitte lønnslinje for Trekk i lønn for ferie i to linjer; alt etter om man har 10,2% eller 12% feriepengeavsetning, så må man lage én lønnslinje med henholdsvis 25 eller 30 i feltet antall og én lønnslinje med 6 i feltet antall. Sjekk at det beregnes skatt av lønnslinja med 6 dager i feltet antall. Da vil grunnlaget for skattetrekk bli riktig. Dersom man velger å utbetale den 6.ferieuka når den ansatte faktisk tar ut denne ferieuka, så er ikke dette et problem.

Ønsker du å utbetale sluttoppgjør samtidig med at til gode feriepenger for fjoråret blir utbetalt, så må du opprette en lønnslinje med lønnsart 298 Feriepenger sluttoppgjør, trekkpliktig. Husk å sette hake for "Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert" etter at lønnskjøring med sluttoppgjør er godkjent.

Dersom en ansatt har variable lønnslinjer som det skal trekkes skatt av, sjekk da at det totale trekkgrunnlaget ikke viser et negativt grunnlag. Dersom det totale grunnlaget er negativt, så skal du ikke trekke skatt av de(n) variable lønnslinjen(e). Dersom bare en andel av de(n) variable lønnslinjen(e) medfører et positivt trekkgrunnlag, så skal du kun trekke skatt av det positive trekkgrunnlaget.

(PowerOffice jobber med å forbedre lønnskjøringstypen Feriepenger med hensyn til trekkgrunnlag og skattetrekk - dette vil forhåpentligvis være på plass til år 2018).

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.