Lønn

Terminoppgjør fra Altinn

Terminoppgjøret finner du under Meny > Rapporter > Lønn > Terminoppgjør fra Altinn.

Når du har kontrollert at tallene i terminoppgjøret stemmer med det som er avsatt i hovedboka på konto for Skyldig arbeidsgiveravgift, Skyldig forskuddstrekk og skyldig utleggstrekk, så kan du opprette betalingslinjer for terminoppgjøret ved å trykke på knappen Opprett betalinger:

mceclip0.png

Dersom det skulle være ønskelig så kan du endre både beløp og forfallsdato i dialogen som kommer opp. Vi anbefaler å sette beløpet for skyldig forskuddstrekk til kr 0,00 dersom du ikke har en betalingstjeneste knyttet til skattetrekkskontoen. Forskuddstrekket må da betales manuelt i nettbanken.

Kolonnen Saldo har ingenting med saldo i hovedbok å gjøre, men henviser kun til restbeløp til betaling for terminen.

Betalingslinjer opprettet via rapporten Terminoppgjør fra Altinn kan fjernes i Betalinger > Venter på godkjenning og opprettes på nytt igjen om ønskelig.

Rapporten Terminoppgjør fra Altinn inneholder tall fra A03-tilbakemelding fra Altinn og hovedboka inneholder tall fra lønnskjøringen. Dersom du opplever avvik mellom disse rapportene, så må du ta ut en A07-avstemmingsinformasjon fra Altinn og sjekke arkfanen Innsendingsinformasjon for å se om noe kan ha blitt rapportert inn flere ganger fra Go Lønn eller om det har kommet inn A-melding fra andre fagsystemer.

Er det kjørt lønn for en måned i annet system som ikke er inkludert i denne rapporten:   Så kan det legges til når betaling opprettes fra rapporten slik at hele terminen betales fra GO.

I eksemplet under er det kun kjørt mars/april lønn fra GO. Saldokolonnen stemmer med beløpene som kommer opp ved oppretting av betaling:

Skjermbilde_2021-04-15_123438.png

 

 

mceclip2.png

Er det kjørt lønn fra annet system i samme terminen, så kan tallene i boksen overskrives så tallene fra det andre systemet også inkluderes i betalingen.

mceclip3.png

Gjør oppmerksom på at saldokolonnen i rapporten etter denne korrigeringen vil vise negativt beløp som her tilsvarer lønn rapportert fra annet fagsystem. Kolonnen Saldo har ingenting med saldo i hovedbok å gjøre.

mceclip4.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse