Følg

Terminoppgjør fra Altinn

Terminoppgjøret finner du i Meny - > Rapporter -> Lønn -> Terminoppgjør fra Altinn.

Når du har kontrollert at tallene i terminoppgjøret stemmer med det som er avsatt i hovedboka på konto for Skyldig arbeidsgiveravgift og Skyldig forskuddstrekk, så kan du opprette betalingslinjer for terminoppgjøret ved å trykke på knappen Opprett betalinger:

Dersom det skulle være ønskelig så kan du endre både beløp og forfallsdato i dialogen som kommer opp. Vi anbefaler å sette beløpet for skyldig forskuddstrekk til kr 0,00 dersom du ikke har en betalingstjeneste knyttet til skattetrekkskontoen. Forskuddstrekket må da betales manuelt i nettbanken.

Kolonna Saldo har ingenting med saldo i hovedbok å gjøre, men henviser kun til restbeløp til betaling for terminen.

I overgangen fra gammel til ny rutine for tillaging av betalingslinjer for terminoppgjøret så kan det hende at du allerede har remittert deler av terminoppgjøret. Da vil kolonna Saldo gjenspeile restbeløp til betaling. Dersom du ikke har autorisert tidligere tillagede betalingslinjer for terminoppgjøret under Betalinger, så kan du fjerne disse betalingslinjen(e) og lage en ny betalingslinje for hele terminoppgjøret på nytt via rapporten Terminoppgjør fra Altinn.

Betalingslinjer opprettet via rapporten Terminoppgjør fra Altinn kan fjernes i Betalinger -> Venter på autorisasjon og opprettes på nytt igjen om ønskelig.

Rapporten Terminoppgjør fra Altinn inneholder tall fra A03-tilbakemelding fra Altinn og hovedboka inneholder tall fra lønnskjøringen. Dersom du opplever avvik mellom disse rapportene, så må du ta ut en A07-avstemmingsinformasjon fra Altinn og sjekke arkfanen Innsendingsinformasjon for å se om noe kan ha blitt rapportert inn flere ganger fra Go Lønn eller om det har kommet inn A-melding fra andre fagsystemer.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.