Regnskap

Bilagsimport

De fleste bilagtyper generert fra 3-partssystemer kan importeres til Go i vårt eget standardformat. 

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til venstre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Vouchers]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her

Eksempelfilen inneholder  også registerimporter som kan være hensiktsmessig å ta med for å få importert mer data om de ulike relasjonene. Linjene slettes fra importen hvis de ikke er relevant.

Last ned filbeskrivelse her.

For bilagstype 1 og 2 (inn- og utgående fakturaer) er det kun tillatt med èn reskontroføring per bilag der reskontro også er påkrevd.

Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_bilag.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og posterer bilagene.

Import_standardimport_bilag_importer_bilag.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse