Regnskap

Ordreimport

Genererte ordrer fra 3 partssystemer kan importeres i Go. Disse kan opprettes både som ordreutkast eller repeterende fakturaer.

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til venstre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Orders]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Anbefaler ikke å importere mer enn 10000 ordrelinjer eller 1000 ordrer per fil.

Merk: I denne importen vil linje 1 tilsvare bilagshodet, og linje 2 være produkt/salgslinjen. Det betyr at det blir minimum to linjer per kunde. Er importen kun for èn kunde, så kan linje 2,3,4 etc være salgslinjer alle sammen.

Feltene som starter med Product… (fra ProductCode til ProductGTIN) vil oppdatere opplysningene i produktregisteret. Om det ikke skal utføres endringer på produktene, kan isteden feltene for Description og OrderLineUnitPrice benyttes. Informasjon i disse to feltene vil på denne ordrelinjen overstyre navn, beskrivelse og pris fra produktkortet. Men det vil ikke endre opplysninger som er lagret på produktene.

Last ned eksempelfil her

Eksempelfilen inneholder også registerimporter som kan være hensiktsmessig å ta med for å få importert mer data om de ulike relasjonene.

Last ned filbeskrivelse her.

Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_ordre.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter ordrene.

Import_standardimport_ordre_importer_ordre.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse