Regnskap

Tilbudsimport

Genererte tilbud fra 3 partssystemer kan importeres i Go. Dette kan både være sendte og ikke sendte tilbud til kunde.

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til venstre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Quotes]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her

Eksempelfilen inneholder også registerimporter som kan være hensiktsmessig å ta med for å få importert mer data om de ulike relasjonene.

Last ned filbeskrivelse her.

Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_tilbud.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter tilbudene.

Import_standardimport_tilbud_importer_tilbud.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse