Lønn

Import hittil-i-år-verdier lønn ved oppstart Go lønn

Ved oppstart av Go lønn på annet tidspunkt enn ved starten av året, er det nødvendig å importere hittil i år verdier. Denne importen vil oppdatere:

  • Hilttil i år-kolonnen på lønnsslippen
  • Den vil føre til at sammenstillingsoppgaven også inneholder data fra lønnskjøringer før oppstart i Go.
  • Den vil oppdatere feriepengelisten
  • Og ikke minst: Den vil angi hvor langt den ansatte er kommet opp mot innslagspunktet for beregning av 5 % ekstra aga. 

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til venstre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [YTDPayrollBalances]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

 

Utsnitt av eksempelfil:

- Fødselsnummer eller arbeidsforholds ID må legges inn i filen. Er det flere arbeidsforhold registrert på den ansatte vil importen legge seg mot det arbeidsforholdet som står som standard. (Dersom fødselsnummer starter med 0 feiler filen. Løsningen er å endre kolonnen i filen fra Standard til Tekst-format)

- PayItem: Legg inn lønnsarter som har vært lønnskjørt på den ansatte for inneværende år med beløp lønnskjørt. Legg til linjer med "payItem" om det er behov for flere lønnsarter. Årstall skal være året lønnen er lønnskjørt.

Lønnsarter som i en ordinær lønnskjøring skal angis med negativt fortegn, må også ha negativt fortegn i importfilen. Eks «Trekk i lønn for ferie» og «Trekk timer».

- De fire linjene for "Holiday Pay": Beløp i kolonnen "Amount" oppdaterer feriepengelisten. Her må både grunnlag og avsetning legges inn. Årstallet skal være det året den ansatte har hatt opptjeningen. Beløpene legger seg da i feriepengerapporten på spesifisert år. Det skal ikke legges til en "pay item code" på disse linjene.

- PrivateDrivenKilometers og HomeWorkKilometers benyttes til lønnsart 655 "fri bil utenfor standardregelen. Antall her vil komme opp i feltet "totalt dette år" neste gang lønnsarten hentes opp i lønnskjøring.

- EmployersContributionBasis benyttes for å få korrekt beregning av 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på riktig tidspunkt. Angi hvor mye arbeidsgiveravgiftsgrunnlag en ansatt har hatt hittil i år, for eksempel fra et annet lønnssystem.

 

Importer fil

Meny- Import

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_hittiliaarverdier.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter hittil i år verdiene.

NB! Det er kun sist innleste fil for året som er gjeldende. Tidligere fil vil erstattes hvis det importeres ny fil. 

Import_standardimport_hittiliaarverdier_importer_hittiliaarverdier.png

Det er ikke mulig å importere for en og en ansatt. Siste innleste fil er den gjeldende, så er det flere ansatte med verdier som skal importeres inn, så må alle ansatte ligge i samme filen.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse