Følg

Lønnsimporter til Go Lønn

I de tilfeller der Go lønn tas i bruk annet enn ved starten av året, er det mulig å importere hittil i år verdier på alle ansatte. Det er også mulig å importere lønnsgrunnlag på alle ansatte.

IMPORTER HITTIL I ÅR VERDIER

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [YTDPayrollBalances]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_hittiliaarverdier.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter hittil i år verdiene. Det er kun sist innleste fil for året som er gjeldende. Tidligere fil vil erstattes hvis det importeres ny fil.

Import_standardimport_hittiliaarverdier_importer_hittiliaarverdier.png

 

IMPORTER LØNNSGRUNNLAG

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [SalaryBasis]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_loennsgrunnlag.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter lønnsgrunnlagene. Importerte filer vil bli akkumulert. Har noe blitt lest inn feil, må det importeres en korreksjonsfil.Import_standardimport_loennsgrunnlag_importer_loennsgrunnlag.png

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.