Regnskap

Opprett anleggsmiddelgrupper

Skal anleggsmidler registreres og avskrives i Go, må anleggsmiddelgruppe(r) opprettes som de ulike anleggsmidlene legges inn under.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Gå på «Anleggsmiddelgrupper» under kategorien regnskap.

Trykk «Legg til anleggsmiddelgruppe».

Legg_til_anleggsmiddelgruppe.png

Navngi anleggsmiddelgruppen.

Velg ønsket avskrivningsmetode. Velg mellom lineær, saldo eller ingen.

Angi økonomisk levetid.

Legg inn eiendelskonto. Dette kan være balansekontoen anleggsmidlet er registrert mot. 

Noen velger å føre avskrivningene mot en egen balansekonto slik at anskaffelsen alltid vises på egen konto, eksempelvis 1250 Inventar/1251 Akk avskrivninger inventar. I et slikt tilfelle skal det, som i dette eksemplet, legges inn konto 1251 som eiendelskonto på anleggsmiddelgruppen.

Legg inn avskrivningskonto som kostnaden av avskrivningen skal føres mot.

Legg inn avhendingskontoer for gevinst og tap.

Trykk «Ok» for å opprette anleggsmiddelgruppen.

Legg_til_anleggsmiddelgruppe_dialog.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse