Regnskap

Opprett anleggsmiddelgrupper

Skal anleggsmidler registreres og avskrives i Go, må anleggsmiddelgruppe(r) opprettes som de ulike anleggsmidlene legges inn under.

Meny > Innstillinger > Anleggsmiddelgrupper

Trykk «Legg til anleggsmiddelgruppe».

Navngi anleggsmiddelgruppen.

Velg ønsket avskrivningsmetode. Velg mellom lineær, saldo eller ingen.

Angi økonomisk levetid.

Legg inn eiendelskonto. Dette kan være balansekontoen anleggsmidlet er registrert mot. 

Noen velger å føre avskrivningene mot en egen balansekonto slik at anskaffelsen alltid vises på egen konto, eksempelvis 1250 Inventar/1251 Akk avskrivninger inventar. I et slikt tilfelle skal det, som i dette eksemplet, legges inn konto 1251 som eiendelskonto på anleggsmiddelgruppen.

Legg inn avskrivningskonto som kostnaden av avskrivningen skal føres mot.

Legg inn avhendingskontoer for gevinst og tap.

Trykk «Ok» for å opprette anleggsmiddelgruppen.

Legg_til_anleggsmiddelgruppe_dialog.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse