Regnskap

Resultathistorikk

IMPORTER RESULTATHISTORIKK

Import av resultathistorikk gjøres via meny - innstillinger - resultathistorikk. Les her hvordan import av resultathistorikk gjøres.

REDIGER RESULTATHISTORIKKDETALJER

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Resultathistorikk» under kategorien regnskap.

Trykk på linken «Rediger detaljer». 

Rediger_resultathistorikk.png

Prosjekt og avdeling er mulig å endre/fjerne.

ENDRE RESULTATHISTORIKKTALL

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Resultathistorikk» under kategorien regnskap.

Eksportér ut importert resultathistorikk ved å trykke på del-knappen og velge «Excel»

Gjør ønskede endringer og lagre filen. Importer redigert historikk ved å trykke «Import». Last opp og importer den korrigerte filen.

Endre_resultathistorikktall.png

Tidligere importert resultathistorikk blir nå overskrevet.

SLETT RESULTATHISTORIKK

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Resultathistorikk» under kategorien regnskap.

Markér importert historikk som ønskes slettet.

Trykk «Slett» og bekreft.

Slett_resultathistorikk.png

FUNKSJONALITET

Skal resultathistorikk importeres, må denne være komplett frem til konverteringsdato i Go. Dette fordi posterte saldoer for resultatkontoer fra åpningsbalansen ekskluderes fra visningen i resultatregnskapet når resultathistorikk er importert.

Eksempel: En klient har konverteringsdato juli 2017 hvor åpningsbalansen da posteres per 30.06.2017. Det importeres en resultathistorikk for hele 2016, men ingen resultathistorikk for de 6 første månedene i 2017. Siden resultathitorikk har blitt importert, vil saldoer for resultatkontoer fra åpningsbalansen per 30.06.2017 bli ekskludert fra visningen og hele resultatregnskapet blir feil. Resultatregnskapet vil da mangle saldo for de 6 første månedene i 2017.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse