Regnskap

Resultathistorikk

Importer resultathistorikk

Import av resultathistorikk gjøres via Meny > Innstillinger > Resultathistorikk. Les her hvordan import av resultathistorikk gjøres.

 

Rediger resultathistorikkdetaljer

Meny > Innstillinger > Resultathistorikk

Trykk på linken «Rediger detaljer». 

Rediger_resultathistorikk.png

Prosjekt og avdeling er mulig å endre/fjerne.

 

Endre resultathistorikktall

Meny > Innstillinger > Resultathistorikk

Eksportér ut importert resultathistorikk ved å trykke på del-knappen og velge «Excel»

Gjør ønskede endringer og lagre filen. Importer redigert historikk ved å trykke «Import». Last opp og importer den korrigerte filen.

Endre_resultathistorikktall.png

Tidligere importert resultathistorikk blir nå overskrevet.

 

Slett resultathistorikk

Meny > Innstillinger > Resultathistorikk

 

Markér importert historikk som ønskes slettet.

Trykk «Slett» og bekreft.

Slett_resultathistorikk.png

FUNKSJONALITET

Skal resultathistorikk importeres, må denne være komplett frem til konverteringsdato i Go. Når resultathistorikk er importert, vil det være denne som presenteres i resultatregnskapet fram til konverteringsdato. Posterte saldoer for resultatkontoer fra åpningsbalansen, vil være ekskludert fra visningen.

Eksempel: En klient har konverteringsdato juli 2017 hvor åpningsbalansen da posteres per 30.06.2017. Det importeres en resultathistorikk for hele 2016, men ingen resultathistorikk for de 6 første månedene i 2017. Siden resultathistorikk har blitt importert, vil saldoer for resultatkontoer fra åpningsbalansen per 30.06.2017 bli ekskludert fra visningen og hele resultatregnskapet blir feil. Resultatregnskapet vil da mangle saldo for de 6 første månedene i 2017.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse