Følg

Definer leveringsbetingelser

Hvis det skal faktureres fra klienten, er det mulig å sette opp leveringsbetingelser. 

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Leveringsbetingelser» under kategorien salg.

Her angir du hvilke leveringsbetingelse som skal settes som standard. Denne foreslås automatisk ved opprettelse av ny faktura. 

Du kan også legge til ny leveringsbetingelse. 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.