Regnskap

Importer resultathistorikk

Ønsker du å importere resultathistorikk kan dette importeres pr konto pr periode. Importen har også støtte for innlesning per prosjekt og/eller per avdeling. Ved innlesning, vil importert saldobalanse bli ekskludert som historiske verdier i resultat- og prosjektregnskapsrapportene. Resultathistorikken må derfor være komplett per konverteringsdato hvis dette skal importeres.

For å importere resultathistorikk må det lages en importfil, og vi anbefaler bruk av Excel.

Vær oppmerksom på at saldoene skal stå uten fortegn. Det vil si; kontoer som normalt skal ha saldo til kredit (inntekter) ikke skal ha minus foran saldoen.

Merk: For klienter med avvikende regnskapsår vil p.t. import av resultathistorikk kun være mulig for klienter som har satt konverteringsdato til regnskapsårets begynnelse. Eks: regnskapsårets slutt er satt til juni. Konverteringsdato må da være satt til juli for å kunne importere resultathistorikk.

Se mer om beskrivelse av filoppsett, innhold og eksempelfil.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Gå på «Resultathistorikk» under kategorien regnskap.

Trykk «Importer resultathistorikk».

Her er det mulig å laste ned en eksempelfil. Denne genereres ut fra klientens kontoplan og vil inneholde alle opprettede resultatkontoer. Trykk «Eksempel importfil».

 

Importer_resultathistorikk.png

  • Velg året resultathistorikken skal leses inn for.
  • Angi eventuelt prosjekt og/eller avdeling.
  • Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere.
  • Trykk «Ok».

Resultathistorikken er nå lest inn og tilgjengelig for sammenligning i regnskaps- og eventuelt prosjektresultatrapporten.

Importert_resultathistorikk.png

 Les mer om resultathistorikk her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse