Følg

Importer resultathistorikk

Skal resultathistorikk importeres i Go må det lages en importfil for innlesning. Resultathistorikkimporten har støtte for innlesning per prosjekt og/eller per avdeling. Ved innlesning, vil importert saldobalanse bli ekskludert som historiske verdier i resultat- og prosjektregnskapsrapportene.

Merk at saldoene skal stå uten fortegn. Det vil si; kontoer som normalt skal ha saldo til kredit (inntekter) ikke skal ha minus foran saldoen.

Vi anbefaler bruk av Excel for å lage importfilen(e).

Se her for beskrivelse av filoppsett, innhold og eksempelfil.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Gå på «Resultathistorikk» under kategorien regnskap.

Trykk «Importer resultathistorikk».

Her er det mulig å laste ned en eksempelfil. Denne genereres ut fra klientens kontoplan og vil inneholde alle opprettede resultatkontoer. Trykk «Eksempel importfil».

Velg året resultathistorikken skal leses inn for og angi eventuelt prosjekt og/eller avdeling.

Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere.

Trykk «Ok».

Importer_resultathistorikk.png

Resultathistorikken er nå lest inn og tilgjengelig for sammenligning i regnskaps- og eventuelt prosjektresultatrapporten.

Importert_resultathistorikk.png

 Les mer om resultathistorikk her.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.