Følg

Importer resultathistorikk

Skal resultathistorikk importeres i Go må det lages en importfil for innlesning. Resultathistorikkimporten har støtte for innlesning per prosjekt og/eller per avdeling.

Vi anbefaler bruk av Excel for å lage importfilen(e).

Se her for beskrivelse av filoppsett, innhold og eksempelfil.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Gå på «Resultathistorikk» under kategorien regnskap.

Trykk «Importer resultathistorikk».

Her er det mulig å laste ned en eksempelfil. Denne genereres ut fra klientens kontoplan og vil inneholde alle opprettede resultatkontoer. Trykk «Eksempel importfil».

Velg året resultathistorikken skal leses inn for og angi eventuelt prosjekt og/eller avdeling.

Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere.

Trykk «Ok».

Importer_resultathistorikk.png

Resultathistorikken er nå lest inn og tilgjengelig for sammenligning i regnskaps- og eventuelt prosjektresultatrapporten.

Importert_resultathistorikk.png

NB: Ved import av resultathistorikk innenfor samme år som du har importert saldobalanse, må disse sees i sammenheng. Resultathistorikken skal jo egentlig fordele saldobalansens kostander utover de foregående månedene. Ved import av både saldobalanse og resultathistorikk i samme år, vil alle inntekter/kostander bli bokført 2 ganger.

Dette må derfor hensyntas i resultathistorikkens importfil. I siste måneden før konverteringsdato må de foregående månedenes saldo «nulles ut». Eks:

  • Konverterignsdato: August 2017
  • Saldobalanse pr 31/7 er allerede importert
  • På konto 6300 er det kostandsført kr 7000,- i saldobalansen, - kr 1000,- pr mnd frem til juli.

I importfilen må du legge inn data slik at totalen ikke påvirker saldo 31/7 (Den er allerede gitt i saldobalansen). Du må da legge inn følgende:

 

Les mer om resultathistorikk her.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.