Regnskap

Opprett anleggsmidler

For fortløpende opprettelse av anleggsmidler (for automatisk postering av avskrivninger), der det ikke er ønskelig å benytte fil-import for opprettelse av eksisterende, kan anleggsmidler opprettes manuelt.

Det fins ingen kobling mellom selve bilaget for anskaffelsen og anleggsmiddelregisteret. Anleggsmiddlet må derfor manuelt legges inn i registeret. Når avskrivninger aktiveres på et anleggsmiddel, vil disse posteres automatisk på siste dag i hver måned. 

Merk: Det er per i dag ikke mulig å gjøre endringer på et aktivert anleggsmiddel. Det er heller ikke bygget støtte for å registrere tilgang og delsalg på eksisterende anleggsmidler. Salg av anleggsmiddel genererer et fakturautkast og må faktureres for å postere tilbakeføring av avskrivninger og eventuelle føringer mot gevinst/tap konto i regnskapet. 

Åpne meny og velg «Anleggsmidler».

Meny_anleggsmidler.png

Trykk «Legg til anleggsmiddel».

Legg_til_anleggsmiddel.png

 • Generelt
  • Anleggsmiddelkode tildeles automatisk neste ledige nummer (starter på 1) eller legg inn egendefinert kode. Feltet er alfanumerisk slik at egendefinert kode også kan inneholde bokstaver og tegn.
  • Legg eventuelt inn serienummer.
  • Legg inn anleggsmiddelnavn.
  • Søk eller trykk på nedtrekksmeny for å velge anleggsmiddelgruppen anleggsmidlet skal ligge under. Fins ikke denne fra før, kan den opprettes ved å trykke «Legg til» nederst i nedtrekksmenyen.
  • Legg inn kjøpsdato (fakturadato for anskaffelsen) og kjøpspris. 
  • Avskrivningsmetode og økonomisk levetid hentes som standard fra anleggsmiddelgruppen, men kan overstyres.
  • For eksisterende anleggsmidler som er avskrevet i tidligere regnskapssystem, legg inn dato for siste avskrivning. Er anleggsmidlet anskaffet før 01.01 inneværende år, legg inn hvor mye anleggsmidlet har vært avskrevet med per denne dato. Legg også inn hvor mye anleggsmidlet har vært avskrevet med hittil i år (skal ikke gjøres for anleggsmidler med saldoavskrivning da dette ikke hensyntas).

Lineære avskrivninger

I eksemplet under er anleggsmidlet anskaffet 01.10.16 med netto kjøpspris 50000,-. Konverteringsdato i Go er satt til juli 2017 og anleggsmidlet har blitt avskrevet per juni 2017 (30.06.2017) i gammelt regnskapssystem. Anleggsmidlet ble avskrevet med 833,33 x 3 = 2500,- i 2016 (avskrevet per 1. jan) og 833,33 x 6 =5000,- i 2017 (avskrevet hittil i år), totalt 7500,-. Dette gir en bokført verdi per 01 juli 2017 på 42 500,-.

Merk: Kjøpsdato styrer perioden det avskrives fra. Dersom det hadde vært valgt 31.09.2016 her, så ville september 2016 også vært inkludert i avskrivningsperioden.

Legg_til_anleggsmiddel_generelt.png

Saldoavskrivninger

I eksemplet under er anleggsmidlet anskaffet 01.10.16 med netto kjøpspris 50000,-. Konverteringsdato i Go er satt til juli 2017 og anleggsmidlet har blitt avskrevet per juni 2017 (30.06.2017) i gammelt regnskapssystem. Anleggsmidlet ble avskrevet med 833,33 x 3 = 2500,- i 2016 som gir en bokført verdi på 47 500,- per 01.01.2017. Avskrivninger per mnd i 2017 nå vil bli beregnet til (47 500 x 0,2)/12 = 791,67. Dette uavhengig hva anleggsmidlet har blitt avskrevet med i perioden 01.01.2017-30.06.2017 i gammelt system. Siden det er angitt at anleggsmidlet er avskrevet per 30.06.2017, vil det bli produsert avskrivninger for de siste 6 månedene i 2017 på 791,67 år måned, totalt 791,67 x 6 = 4750,-

Legg_til_anleggsmiddel_generelt_saldo.png

Merk: Når bokført verdi per 01.01.xx er mindre enn 15 000,- vil verdien i sin helhet bli avskrevet i dette regnskapsåret. Vær oppmerksom på dette når anleggsmidler som er avskrevet i tidligere regnskapssystem legges inn i Go.

 • Dimensjoner
  • Skal avskrivningene føres på avdeling og/eller prosjekt, legges dette inn her.
  • Det er også mulig å legge inn lokasjon på anleggsmidlet for å registrere hvor dette befinner seg.

Legg_til_anleggsmiddel_dimensjoner.png

Trykk «Ok» og anleggsmidlet opprettes.

Anleggsmidler_nytt.png

Anleggsmidlet har nå status «Ny». Denne endres til «Aktiv» når første avskrivning kjøres.

Avskrivninger

Avskrivninger på anleggsmidlet vil starte automatisk på siste dag i inneværende måned. Avskrivninger for tidligere måneder i inneværende år posteres samtidig hvis dette ikke er angitt gjort i gammelt regnskapssystem.

Skal avskrivningene posteres umiddelbart, trykk «Avskriv manuelt». Trykk «Ok, lås og avskriv» for å bekrefte.

Merk:Det er ikke mulig å manuelt kjøre avskrivninger på ett anleggsmiddel. Gjøres denne handlingen kjøres avskrivningene på alle nye og aktive oppføringer.

Anleggsmidler_avskriv_manuelt.png

Avskrivningene posteres og anleggsmidlet endrer status til «Aktiv». Anleggsmidlet låses for redigering. 

Avskrivningene posteres til og med måneden angitt i periodevelgeren. Det er ikke mulig å postere avskrivninger fram i tid, kun fram til og med inneværende måned.

Anleggsmidler_etter_avskrivning.png

 Les mer om anleggsmidler her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse