Regnskap

Resultathistorikkimport

I Go er det mulig å importere resultathistorikk, med støtte for import per prosjekt og/eller avdeling for alle resultatkontoer.

Se veiledning for hvordan dette gjøres.

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

Merk at saldoene skal stå uten fortegn. Det vil si; kontoer som normalt skal ha saldo til kredit (inntekter) ikke skal ha minus foran saldoen.

Last ned eksempelfil her.

Lastes det ned en eksempelfil fra området filen skal leses inn (se veiledningen), vil denne genereres ut fra klientens kontoplan og vil inneholde alle opprettede resultatkontoer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse