Lønn

Lønnsjournalimport i tredjepartsformat

I Go er det bygget støtte for import av lønnsjournaler i enkelte tredje-partsformater. 

HULDT & LILLEVIK

Filoppsett

Fileksporten fra lønnssystemet må være av type «semikolonseparert (csv-fil), utvidet standard».

Last ned eksempelfil her.

Last ned formatbeskrivelse her.

VISMA AVENDO

Filoppsett

Fileksporten fra lønnssystemet må være av type «ASCII-fil, standard format».

Last ned eksempelfil her.

Last ned formatbeskrivelse her.

VISMA LØNN

Filoppsett

Samme format som Visma Business bilagsimport.

Validerer ikke på bilagstype og hensyntar ikke eventuelle mva-koder fra filen.

Last ned eksempelfil her.

Tabellfelter i formatet det ikke er bygget støtte for, vil bli ignorert ved import.

Gjør oppmerksom på at tabellfelt "CID" ikke oppdateres på reskontro ved importen av lønnsfilen.

 

Import av de ulike filformatene

Meny > Import

Meny_import.png

Last opp «Lønnsjournal». Velg ønsket filformat og trykk «Velg fil». Hent opp filen du skal importere. Huk av om journalen skal posteres med standard mva-kode fra kontoene i kontoplanen. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_l_nnsjournal_Huldt_Lillevik.png

Trykk «Importer» og filen posteres.

Import_l_nnsjournal_Huldt_Lillevik_importer_l_nnsjournal.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse