Lønn

Type lønnskjøring

I GO Lønn er følgende typer lønnskjøringer tilgjengelig:

 

 

Det er mulig å endre type lønnskjøring etter at lønnsutkastet er generert for følgende lønnskjøringstyper:

mceclip0.png

 

 

Ordinær

En lønnskjøring av type Ordinær kan ta med Faste lønnslinjer, Reiseregninger, Timer per dato, samt importert lønnsgrunnlag eller ingen eller en kombinasjon av disse. Ingen haker gir ingen automatisk opprettede lønnslinjer.

Normal skatteberegning.

 

Forskudd

En lønnskjøring av type Forskudd kan ta med faste lønnslinjer for forskudd (Faste forskudd), Reiseregninger, importert lønnsgrunnlag eller ingen eller en kombinasjon av disse. Ingen haker gir ingen automatisk opprettede lønnslinjer.

Lønnskjøringstypen Forskudd benytter seg av systemlønnsartene 950 Utbetaling av forskudd og 951 Trekk lønnsforskudd. Disse lønnsartene er satt opp med Behandlingsmåte Lønnsforskudd. Behandlingsmåten ivaretar alle lønnsforskudd som utbetales via Go Lønn som en Trekk lønnsforskudd-lønnslinje inne på Faste lønnslinjer til den ansatte og påser at hele beløpet blir trukket på påfølgende lønnskjøring(er).

Normal skatteberegning.

 

Feriepenger

Lønnskjøring av type Feriepenger er beskrevet i denne artikkelen.

Ingen skatteberegning på faste lønnslinjer. Vanlig skatt på lønnslinjer som legges til inne på lønnskjøringen.

Dersom en ansatt har variable lønnslinjer som det trekkes skatt, sjekk da at det totale trekkgrunnlaget ikke viser et negativt grunnlag. Dersom det totale grunnlaget er negativt, så skal du ikke trekke skatt av de(n) variable lønnslinjen(e). Dersom bare en andel av de(n) variable lønnslinjen(e) medfører et positivt trekkgrunnlag, så skal du kun trekke skatt av det positive trekkgrunnlaget.

Det er mulig å endre fra skattetrekk "ingen skatt" til "tabell/prosent" på lønnslinjer inne i lønnskjøringen.

 

Ingen skatt

En lønnskjøring av type Ingen skatt beregner ingen skatt på alle faste lønnslinjer, samt på alle lønnslinjer som legges til inne på lønnskjøringen.

 

Korreksjon

En lønnskjøring av typen korreksjon rapporterer ikke inn arbeidsforhold på de ansatte (i motsetning til at alle ansatte rapporteres ved de andre typene lønnskjøring). Det er kun inntektsopplysninger som er registrert i lønnskjøringen som rapporteres inn med a-meldingen i denne typen lønnskjøring.

Lønnskjøringstypen korreksjon kan benyttes til rapportering av tilleggsinformasjon og til korrigering av lønn tilbake i tid.

Kjøres korreksjon som den første lønnskjøringen på en måned, så vil det komme feilmelding på A03 som viser til at det ikke er rapportert inn arbeidsforhold på denne måneden. Kan løses ved å kjøre kun arbeidsforhold fra "altinn knappen" under "kontakter / ansatte".

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse