Følg

Bilagsimport i tredjeparts format

I Go er det bygget støtte for import av bilag i enkelte tredje-partsformater. Disse importene er bygget etter en gitt struktur og oppsett må være satt opp korrekt for å få filen importert.

AVTALEGIRO FASTE BETALINGSOPPDRAG
Under konstruksjon...

MAMUT GBAT10-IMPORT
Blant valgene av filformater for import, ligger også Mamut GBAT10-import. Denne anbefales ikke å benytte, da den ikke er ferdigstilt og mangler dokumentasjon (er ikke fjernet fra oversikten da det er brukere som benytter den i dag).

VISMA BUSINESS

Filoppsett

Støtter import av flere ulike bilagstyper.

Filen må være ukomprimert. Det vil si; hvert bilag må balansere innenfor samme dato.

Kun tillatt med én reskontrolinje per bilag for inn og utgående fakturaer/kreditnotaer (bilagstype 11, 12, 21 og 22).

Mva-kodene i filen må være lik mva-kodene i Go.

Last ned eksempelfil her.

Last ned oversikt over støttede tabellfelter og bilagstyper her.

Tabellfelter i formatet det ikke er bygget støtte for, vil bli ignorert ved import.

VISMA CONTRACTING

Filoppsett

Støtter import av utgående fakturaer/kreditnotaer.

Støtter bruk av mva-kode 1 og 0. Mva-kode 1 i fil blir gjort om til mva-kode 3 (utgående mva 25%) i Go. Mva-kode 0 (ingen mva-behandling), samme som i Go.

Last ned eksempelfil her.

Last ned oversikt over kolonneheadere for formatet her.

VISMA DI-XML

Filoppsett

Støtter import av utgående fakturaer/kreditnotaer, samt kassebilag.

Bilagstype 1 = utgående faktura

Bilagstype 2 = utgående kreditnota

Bilagstype 3 = kassebilag

Støtter bruk av mva-kode 1, 9 og 0. Mva-kode 1 i fil blir gjort om til mva-kode 3 (utgående mva 25%) i Go. Mva-kode 0 og 9 (ingen mva-behandling) i fil, blir 0 i Go.

Last ned eksempelfil fakturajournal her.

Last ned eksempelfil kassebilag her.

VISMA GLOBAL FAKTURAJOURNAL

Filoppsett

Støtter import av utgående fakturaer/kreditnotaer.

Støtter mva-kode 1 (utgående mva) med avgiftsklasse 1, 2, 3 og 0.

Støtter mva-kode 0 med avgiftsklasse 0

Mva-kode 1 med avgiftsklasse 1 i fil blir gjort om til mva-kode 3 (25%) i Go.

Mva-kode 1 med avgiftsklasse 2 i fil blir gjort om til mva-kode 31 (15%) i Go.

Mva-kode 1 med avgiftsklasse 3 i fil blir gjort om til mva-kode 32 (10%) i Go.

Mva-kode 1 med avgiftsklasse 0 i fil blir gjort om til mva-kode 0 (ingen mvabehandling) i Go.

Mva-kode 0 med avgiftsklasse 0 i fil blir gjort om til mva-kode 0 (ingen mvabehandling) i Go.

Last ned eksempelfil her.

Import av de ulike filformatene

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Bilagsjournal». Velg ønsket filformat og trykk «Velg fil». Hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_bilagsjournal_Visma_Business.png

Trykk «Importer» og filen posteres.

Import_bilagsjournal_Visma_Business_importer_bilagsjournal.png

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.