Regnskap

Bilagsimport i tredjeparts format

I Go er det bygget støtte for import av bilag i enkelte tredje-partsformater. Disse importene er bygget etter en gitt struktur og oppsett må være satt opp korrekt for å få filen importert.


MAMUT GBAT10-IMPORT
Blant valgene av filformater for import, ligger også Mamut GBAT10-import. Denne anbefales ikke å benytte, da den ikke er ferdigstilt og mangler dokumentasjon (er ikke fjernet fra oversikten da det er brukere som benytter den i dag).

VISMA BUSINESS

Filoppsett

Støtter import av flere ulike bilagstyper.

Filen må være ukomprimert. Det vil si; hvert bilag må balansere innenfor samme dato.

Kun tillatt med én reskontrolinje per bilag for inn og utgående fakturaer/kreditnotaer (bilagstype 11, 12, 21 og 22).

Mva-kodene i filen må være lik mva-kodene i Go.

Last ned eksempelfil her.

Last ned oversikt over støttede tabellfelter og bilagstyper her.

Tabellfelter i formatet det ikke er bygget støtte for, vil bli ignorert ved import.

VISMA CONTRACTING

Filoppsett

Støtter import av utgående fakturaer/kreditnotaer.

Bilagstype 51 = utgående faktura

Bilagstype 52 = utgående kreditnota

Støtter bruk av mva-kode 1 og 0. Mva-kode 1 i fil blir gjort om til mva-kode 3 (utgående mva 25%) i Go. Mva-kode 0 (ingen mva-behandling), samme som i Go.

Start og slutt på tekstfelt kan angis med ingen eller enkle anførselsestegn, ikke doble. Eks: Utg. faktura eller "Utg. faktura", ikke ""Utg. faktura""

Start og slutt på linje må ikke angis med anførselsestegn.

Last ned eksempelfil her.

Last ned oversikt over kolonneheadere for formatet her.

VISMA DI-XML

Filoppsett

Støtter import av utgående fakturaer/kreditnotaer, samt kassebilag.

Bilagstype 1 = utgående faktura

Bilagstype 2 = utgående kreditnota

Bilagstype 3 = kassebilag

Støtter bruk av mva-kode 1, 9 og 0. Mva-kode 1 i fil blir gjort om til mva-kode 3 (utgående mva 25%) i Go. Mva-kode 0 og 9 (ingen mva-behandling) i fil, blir 0 i Go.

Last ned eksempelfil fakturajournal her.

Last ned eksempelfil kassebilag her.

VISMA GLOBAL FAKTURAJOURNAL

Filoppsett

Støtter import av utgående fakturaer/kreditnotaer.

Støtter mva-kode 1 (utgående mva) med avgiftsklasse 1, 2, 3 og 0.

Støtter mva-kode 0 med avgiftsklasse 0

Mva-kode 1 med avgiftsklasse 1 i fil blir gjort om til mva-kode 3 (25%) i Go.

Mva-kode 1 med avgiftsklasse 2 i fil blir gjort om til mva-kode 31 (15%) i Go.

Mva-kode 1 med avgiftsklasse 3 i fil blir gjort om til mva-kode 32 (10%) i Go.

Mva-kode 1 med avgiftsklasse 0 i fil blir gjort om til mva-kode 0 (ingen mvabehandling) i Go.

Mva-kode 0 med avgiftsklasse 0 i fil blir gjort om til mva-kode 0 (ingen mvabehandling) i Go.

Last ned eksempelfil her.

Import av de ulike filformatene

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Bilagsjournal». Velg ønsket filformat og trykk «Velg fil». Hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_bilagsjournal_Visma_Business.png

Trykk «Importer» og filen posteres.

Import_bilagsjournal_Visma_Business_importer_bilagsjournal.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse