Regnskap

Bilagsimport i tredjeparts format

I Go er det bygget støtte for import av bilag i enkelte tredje-partsformater. OBS: Disse importene er bygget etter en gitt struktur og oppsett må være satt opp korrekt for å få filen importert.

 

 -  VISMA BUSINESS

Filoppsett:

OBS: merk at vi kun støtter én bestemt variant av dette formatet. Se filbeskrivelsen under for detaljer:

 • Støtter import av flere ulike bilagstyper.
 • Filen må være ukomprimert. Det vil si; hvert bilag må balansere innenfor samme dato.
 • Kun tillatt med én reskontrolinje per bilag for inn og utgående fakturaer/kreditnotaer (bilagstype 11, 12, 21 og 22).
 • Mva-kodene i filen må være lik mva-kodene i Go.
 • Last ned eksempelfil her.
 • Last ned oversikt over støttede tabellfelter og bilagstyper her.
 • Tabellfelter i formatet det ikke er bygget støtte for, vil bli ignorert ved import.

 

 -  VISMA CONTRACTING

Filoppsett:

OBS: merk at vi kun støtter én bestemt variant av dette formatet. Se filbeskrivelsen under for detaljer:

 • Støtter import av utgående fakturaer/kreditnotaer.
 • Bilagstype 51 = utgående faktura
 • Bilagstype 52 = utgående kreditnota
 • Støtter bruk av mva-kode 1 og 0. Mva-kode 1 i fil blir gjort om til mva-kode 3 (utgående mva 25%) i Go. Mva-kode 0 (ingen mva-behandling), samme som i Go.
 • Start og slutt på tekstfelt kan angis med ingen eller enkle anførselsestegn, ikke doble. Eks: Utg. faktura eller "Utg. faktura", ikke ""Utg. faktura""
 • Start og slutt på linje må ikke angis med anførselsestegn.
 • Last ned eksempelfil her.
 • Last ned oversikt over kolonneheadere for formatet her.

 

 -  VISMA DI-XML

Filoppsett:

OBS: merk at vi kun støtter én bestemt variant av dette formatet. Se detaljer under:

 • Støtter import av utgående fakturaer/kreditnotaer, samt kassebilag.
 • Bilagstype 1 = utgående faktura
 • Bilagstype 2 = utgående kreditnota
 • Bilagstype 3 = kassebilag
 • Støtter bruk av mva-kode 1, 9 og 0. Mva-kode 1 i fil blir gjort om til mva-kode 3 (utgående mva 25%) i Go. Mva-kode 0 og 9 (ingen mva-behandling) i fil, blir 0 i Go.
 • Last ned eksempelfil fakturajournal her.
 • Last ned eksempelfil kassebilag her.

 

 -  VISMA GLOBAL FAKTURAJOURNAL

Filoppsett:

OBS: merk at vi kun støtter én bestemt variant av dette formatet. Se detaljer under:

 • Støtter import av utgående fakturaer/kreditnotaer.
 • Støtter mva-kode 1 (utgående mva) med avgiftsklasse 1, 2, 3 og 0.
 • Støtter mva-kode 0 med avgiftsklasse 0
 • Mva-kode 1 med avgiftsklasse 1 i fil blir gjort om til mva-kode 3 (25%) i Go.
 • Mva-kode 1 med avgiftsklasse 2 i fil blir gjort om til mva-kode 31 (15%) i Go.
 • Mva-kode 1 med avgiftsklasse 3 i fil blir gjort om til mva-kode 32 (12%) i Go.
 • Mva-kode 0 eller 1 med avgiftsklasse 0 i fil, blir angitt HB-konto's tilknyttede mva-kode i Go benyttet.
 • Last ned eksempelfil her.

 

 -  MAMUT GBAT10-IMPORT

Blant valgene av filformater for import, ligger også Mamut GBAT10-import. Denne anbefales ikke å benytte, da den ikke er ferdigstilt og mangler dokumentasjon (er ikke fjernet fra oversikten da det er brukere som benytter den i dag).

 

 -  IMPORT AV DE ULIKE FILFORMATENE 

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Bilagsjournal». Velg ønsket filformat og trykk «Velg fil». Hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_bilagsjournal_Visma_Business.png

Trykk «Importer» og filen posteres.

Import_bilagsjournal_Visma_Business_importer_bilagsjournal.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse