Følg

Innstillinger

Brukere
Brukeren som skal registrere timer må være ansatt, og det må være lagt inn minimum e-postadresse og mobilnr i kontaktkortet via menyen Kontakter -> Ansatte

Brukere som skal registrere timer må ha tilgang til menyen Timeregistrering i sin rolle via menyen Brukere -> Roller. NB! Tilgangen her er kun "Full tilgang" eller "Ingen tilgang" til menyen Timeregistrering. "Lesetilgang" har ingen påvirkning på denne funksjonen.

Brukere som skal godkjenne timer, må ha tilgang til Timegodkjenning via meny Brukere -> Roller.
Hvis brukere skal godkjenne timelisten for alle ansatte, settes det hake for "Alle ansatte".

Hvis det ikke er hake for "Alle ansatte", kan brukere bare godkjenne timelisten til ansatte som vedkommende står som godkjenner for i menyen Kontakter -> Ansattkortet -> Timeregistrering.

Skal brukere ha tilgang til å redigere de ansattes timeliste via menyen Timegodkjenning, settes det hake for "Rediger timeliste".

Hvis det kun er hake for "Administrer", så har brukeren kun lesetilgang til menyen Timegodkjenning.

Skal brukere kun godkjenne sine egne timelister, så gjøres denne innstillingen via menyen Kontakter -> Ansattkortet -> Timeregistrering.


 

Aktiviteter
Aktiviteter som det skal føres timer på må være opprettet via meny Innstillinger ->Time->Aktiviteter 

Timeinnstillinger
Timeinnstillinger må gjøres via meny Innstillinger-> Time ->Timeinnstillinger

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.