Timeføring

Innstillinger ved Timeregistrering

Meny > Brukere
Brukeren som skal registrere timer må være registrert som ansatt. Dette gjøres enten når brukeren inviteres til klienten, eller i etterkant via Kontakter > Ansatte.

Meny > Kontakter > Ansatte
Det må registreres minimum e-postadresse og mobilnr i kontaktkortet via Meny > Kontakter > Ansatte

Meny > Brukere > Roller
Brukere som skal registrere timer må ha tilgang til menyen Timeregistrering i sin rolle via Meny > Brukere > Roller. Bruker må ha tilgang til "Administrer" for å registrere timer.

Brukere kan også få tilgang til å redigere fakturerbar tid i timeregistreringen, dersom det gis tilgang til "Rediger Fakturerbar tid".

 

mceclip0.png

 

 

Meny > Innstillinger > Time > Aktiviteter
Aktiviteter som det skal føres timer på må være opprettet via Meny > Innstillinger >Time > Aktiviteter 

Meny > Innstillinger > Time > Timeinnstillinger
Timeinnstillinger må gjøres via menyen Innstillinger > Time >Timeinnstillinger før timeregistreringen starter.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse