Time

Innstillinger ved Timeregistrering

Meny -> Brukere
Brukeren som skal registrere timer må være registrert som ansatt. Dette gjøres enten når brukeren inviteres til klienten, eller i etterkant via Kontakter -> Ansatte.

Meny -> Kontakter -> Ansatte
Det må registreres minimum e-postadresse og mobilnr i kontaktkortet via menyen Kontakter -> Ansatte

Meny -> Brukere -> Roller
Brukere som skal registrere timer må ha tilgang til menyen Timeregistrering i sin rolle via menyen Brukere -> Roller. Bruker må ha tilgang til "Administrer" for å registrere timer.

Brukere kan også få tilgang til å redigere fakturerbar tid i timeregistreringen, dersom det gis tilgang til "Rediger Fakturerbar tid".

 

mceclip0.png

 

 

Meny -> Innstillinger -> Time -> Aktiviteter
Aktiviteter som det skal føres timer på må være opprettet via menyen Innstillinger ->Time->Aktiviteter 

Meny -> Innstillinger -> Time -> Timeinnstillinger
Timeinnstillinger må gjøres via menyen Innstillinger-> Time ->Timeinnstillinger før timeregistreringen starter.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse