Følg

Prisfastsetting ved timeføring (Prishierarki)

Det er mulig å angi timepriser flere steder på en klient. Det finnes derfor et Prishieraki. 

Prishiearki ved timeføring

  • Prismatrise
  • Delprosjekt
  • Prosjekt
  • Aktivitet
  • Kunde
  • Ansatt
  • Klient

Prishiearkiet fungerer som følgende: Pris som er registrert på ansatt overstyrer prisen som er registrert på klient.Pris som er satt på kunde, overstyrer prisen på ansatt osv.Prisreglene som er registrert i prismatrisen overstyrer prisene som er satt lengre ned i prishierarkiet.

 

Prismatrise
Meny -> Innstillinger -> Time-> Prismatrise.

Antall dimensjoner i prisregelen avgjør hvilken pris som gjelder. Hvis det registreres likt antall dimensjoner,så er det dimensjonens plass i prishiearkiet som avgjør hvilken dimensjon som styrer prisen.

 

Prisregel registreres via knappen "Legg til".

 

Her kommer eksempler på prisregler:

Prisregel 1.
Når ansatte fører timer på kunde A-B Transport AS, dvs også på alle kundens prosjekter og uavhengig av aktivitet, så er timeprisen kr 300.

 

Prisregel 2.
Hvis de ansatte fører timer på prosjekt "2 Rengjøring" så blir timeprisen kr 400. Føres det timer direkte på kunden eller andre prosjekter som tilhører kunden, så blir timeprisen 300 dvs Prisregel 1.

 

Prisregel 3
Hvis de ansatte fører timer på delprosjekt "2.20 Vask av gulv" så blir timeprisen kr 500. Dette overskriver prisregel 1 og 2.

 

Prisregel 4.
Hvis de ansatte fører timer på delprosjekt "2.20 Vask av gulv" på aktiviteten "Fakturerbar tid" så blir timeprisen kr 600. Denne regelen overstyrer prisregel 3. Hvis det føres timer på andre aktiviteter på dette delprosjektet, så gjelder prisen i prisregel 3.

 

Prisregel 5.
Hvis ansatt "Siv Bakke" fører timer på aktiviteten "Fakturerbar tid" på delprosjekt "2.20 Vask av gulv" blir timeprisen kr 700. For andre ansatte som gjør samme timeregistreringen gjelder prisregel 4.

 

Eksempel på likt antall dimensjoner:

"Aktivitet" overstyrer "Ansatt" i prishierakiet, derfor blir timeprisen kr 600.

 

 

 

Redigering av prisregler.
Redigeringer av nyopprettet regel gjøres enten ved å dobbelklikke på regelen eller å trykke "Rediger". NB! Å redigere en regel påvirker prisene på førte timetransaksjoner hvis rekalkulering av priser gjøres i etterkant via rapporten "Timetransaksjoner".

 

Sletting av prisregler
Du kan slette prisreglene som er opprettet via knappen "Slett".
NB! Å slette en regel påvirker prisene på førte timetransaksjoner hvis rekalkulering av priser gjøres i etterkant via rapporten "Timetransaksjoner".

 

Prisjustering av prisregler
Prisjustering kan gjøres via knappen "Prisjustering" eller i kolonne "Pris", enten ved å markere en prisregel eller flere prisregler ved å holde nede shift eller ctrl-knappen. 

 

Inaktive prisregler
Når "Til dato" er passert, så blir prisregelen satt som inaktiv. Da gjelder en annen prisregel i prismatrisen eventuelt at prisen hentes fra andre nivåer i prishierakiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.