Timeføring

Prisfastsetting ved timeføring (Prishierarki)

Det er mulig å angi timepriser flere steder på en klient. Det finnes derfor et Prishieraki. 

Overodnet prishiearki ved timeføring

  1. Prismatrise
  2. Delprosjekt*
  3. Prosjekt* 
  4. Aktivitet
  5. Kunde
  6. Ansatt
  7. Klient

Prishiearkiet fungerer slik: Pris som er registrert på ansatt overstyrer prisen som er registrert på klient. Pris som er satt på kunde, overstyrer prisen på ansatt osv. Prisreglene som er registrert i prismatrisen er øverste nivå og overstyrer prisene som er satt lengre ned i prishierarkiet.

 *Merk at når prosjekt benyttes som dimensjon ved timeføring, så benyttes ikke kunde i hierarkiet. Prisfastsetting ved bruk av prosjekt avhenger av hvordan prisfastsetting på det spesifikke prosjekt er satt.

 

Prishierarki ved bruk av ulike innstillinger på prosjekt

 

Timepris per Aktivitet Timepris per Ansatt Timepris per prosjekt
1.Prismatrise 1.Prismatrise 1.Prismatrise
2.Aktivitet på delprosjekt 2.Ansatt angitt på delprosjekt 2.Prosjekt
3.Aktivitet på hovedprosjekt 3.Ansatt angitt på hovedprosjekt  
4.Aktivitet 4.Ansatt  
5.Ansatt 5.Klient   
6.Klient    

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse