Følg

Prisfastsetting ved timeføring (Prishierarki)

Det er mulig å angi timepriser flere steder på en klient. Det finnes derfor et Prishieraki. 

Overodnet prishiearki ved timeføring

  • Prismatrise
  • Delprosjekt*
  • Prosjekt* 
  • Aktivitet
  • Kunde
  • Ansatt
  • Klient

Prishiearkiet fungerer som følgende: Pris som er registrert på ansatt overstyrer prisen som er registrert på klient. Pris som er satt på kunde, overstyrer prisen på ansatt osv.Prisreglene som er registrert i prismatrisen overstyrer prisene som er satt lengre ned i prishierarkiet.

 *Merk at når prosjekt benyttes som dimensjon ved timeføring, så benyttes ikke kunde i hierarkiet. Prisfastsetting ved bruk av prosjekt avhenger av hvordan prisfastsetting på det spesifikke prosjekt er satt.

Prishierarki ved bruk av ulike innstillinger på prosjekt

Timepris per Aktivitet Timepris per Ansatt Timepris per prosjekt
Prismatrise Prismatrise Prismatrise
Aktivitet på delprosjekt Ansatt angitt på delprosjekt Prosjekt
Aktivitet på hovedprosjekt Ansatt angitt på hovedprosjekt  
Aktivitet Ansatt  
Ansatt Klient   
Klient    

 

 

Prismatrise
Meny -> Innstillinger -> Time-> Prismatrise.

Antall dimensjoner i prisregelen avgjør hvilken pris som gjelder. Hvis det registreres likt antall dimensjoner,så er det dimensjonens plass i prishiearkiet som avgjør hvilken dimensjon som styrer prisen.

 

Prisregel registreres via knappen "Legg til".

 

Her kommer eksempler på prisregler:

Prisregel 1.
Når ansatte fører timer på kunde A-B Transport AS, dvs også på alle kundens prosjekter og uavhengig av aktivitet, så er timeprisen kr 300.

 

Prisregel 2.
Hvis de ansatte fører timer på prosjekt "2 Rengjøring" så blir timeprisen kr 400. Føres det timer direkte på kunden eller andre prosjekter som tilhører kunden, så blir timeprisen 300 dvs Prisregel 1.

 

Prisregel 3
Hvis de ansatte fører timer på delprosjekt "2.20 Vask av gulv" så blir timeprisen kr 500. Dette overskriver prisregel 1 og 2.

 

Prisregel 4.
Hvis de ansatte fører timer på delprosjekt "2.20 Vask av gulv" på aktiviteten "Fakturerbar tid" så blir timeprisen kr 600. Denne regelen overstyrer prisregel 3. Hvis det føres timer på andre aktiviteter på dette delprosjektet, så gjelder prisen i prisregel 3.

 

Prisregel 5.
Hvis ansatt "Siv Bakke" fører timer på aktiviteten "Fakturerbar tid" på delprosjekt "2.20 Vask av gulv" blir timeprisen kr 700. For andre ansatte som gjør samme timeregistreringen gjelder prisregel 4.

 

Prisregel 6. Likt antall dimensjoner

Hvis det er registrert likt antall dimensjoner, så følges reglene i prishierakiet.

I eksempelet under så overstyrer dimensjonen "Aktivitet" dimensjonen "Ansatt" i prishierakiet, derfor blir timeprisen kr 600.

 

 

 

Prisregel 7. Pris på delprosjekt.
Hvis pris på delprosjekt arves fra hovedprosjekt ved prisinnstillinger på prosjektnivå, så gjelder dette også i prismatrisen. Dvs at en prisregel som er satt på hovedprosjektnivå vil også gjelde for delprosjektene.

Eksempel på at delprosjekt arver pris fra hovedprosjekt.

 

Hvis det er satt pris på delprosjektnivå, så vil ikke prisregel satt på hovedprosjektet gjelde for dette delprosjektet.

 

 

Redigering av prisregler.
Redigeringer av nyopprettet regel gjøres enten ved å dobbelklikke på regelen eller å trykke "Rediger". NB! Å redigere en regel påvirker prisene på førte timetransaksjoner hvis rekalkulering av priser gjøres i etterkant via rapporten "Timetransaksjoner".

 

Sletting av prisregler
Du kan slette prisreglene som er opprettet via knappen "Slett".
NB! Å slette en regel påvirker prisene på førte timetransaksjoner hvis rekalkulering av priser gjøres i etterkant via rapporten "Timetransaksjoner".

 

Prisjustering av prisregler
Prisjustering kan gjøres via knappen "Prisjustering" eller i kolonne "Pris", enten ved å markere en prisregel eller flere prisregler ved å holde nede shift eller ctrl-knappen. 

 

Inaktive prisregler
Når "Til dato" er passert, så blir prisregelen satt som inaktiv. Da gjelder en annen prisregel i prismatrisen eventuelt at prisen hentes fra andre nivåer i prishierakiet. 

 

 

 

 

Korrigering av priser 
Hvis du har gjort endringer i prisfastsettingen og ønsker at prisene skal gjelde på registrerte timer, så kan timene rekalkuleres via rapporten "Timetransaksjoner". Les mer her.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.