Time

Fakturaforslag

Fakturering av timer, fastpris og viderefakturering av kostnader.

Fakturering av timer, fastpris og viderefakturering av kostnader gjøres via menyen Time -> Fakturaforslag. Fakturaforslaget oppdateres fortløpende ved føring av nye transaksjoner.

Via datofilteret bestemmes det hvilken transaksjoner som skal være med i forslaget. Det er også mulig å filtrere på kunder, prosjektleder og prosjekt. I tillegg kan det gjøres et valg hva som skal faktureres denne gangen ved å inkludere timer, fastpris og kostnader.

Hver enkelt bruker kan tilpasse menyen ved å velge hvilken kolonner de ønsker å se.

 

Det gule symbolet varsler at det finnes ikke-godkjente timer i fakturaforslaget.

Timetransaksjonene som er inkludert i fakturaforslaget vises ved å markere kunden og trykke på "Fakturerbar tid".

Transaksjoner kan korrigeres ved å trykke på den fakturerbare tiden slik at menyen Timetransaksjoner vises. Merk deretter transaksjonen/transaksjonene og trykk "Korriger transaksjoner".

 

Det grønne symbolet viser hvilken transaksjoner som er godkjente.

Ved å trykke på "Fakturerbart", kan timeantallet endres til "Ikke-fakturerbar" i tillegg til å overstyre fakturerbar tid.

Hvis det er ønskelig å fakturere bare enkelte av disse transaksjonene, så gjøres det ved å holde nede shift-knappen samtidig som transaksjonene velges.Resten av fakturaforslaget blir liggende i menyen til neste fakturering. Trykk "Lag fakturautkast". Sett hake for "Slå sammen fakturautkast" hvis forslaget skal knyttes til et eksisterende ordreutkast. Forslaget blir nå flyttet til menyen Fakturaer -> Utkast. Her gjøres den videre faktureringen. Mer informasjon om videre fakturering finnes her.

 

Fakturering av fastprisprosjekt

Ved fakturering av fastprisprosjekt så må det være hake for "Inkluder fastpris".Hvis det er ønskelig å delfakturere prosjektet så gjøres dette ved å trykke på fakturabeløpet og skrive inn ønsket beløp.

Trykk "Lag fakturautkast". Sett hake for "Slå sammen fakturautkast" hvis forslaget skal knyttes til et eksisterende ordreutkast. Forslaget blir nå flyttet til menyen Fakturaer -> Utkast. Her gjøres den videre faktureringen. Mer informasjon om videre fakturering finnes her.

Restbeløpet står igjen i fakturaforslaget for senere fakturering.

 

 

Viderefakturering av kostnader
Informasjon om viderefakturering av kostnader finnes her.

 

 

 

 

 

 

 

-

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse