Timeføring

Go Timeregistrering - Integrert med Go Lønn

Hvis det er ønskelig å føre timer i Go som skal inkluderes i lønnskjøring i Go lønn, må følgende innstillinger gjøres: 

 

Abonnement
Abonnementet for Timeregistrering og Lønn må være aktivert. Dette gjøres under Meny > Innstillinger > System > Abonnement.

 

Brukere, aktiviteter og Timeinnstillinger
Det må gis tilgang til brukerne, opprettes aktiviteter og gjøres ulike timeinnstillinger. Les mer om dette via Innstillinger

Viktig!
Timearten  "Ordinær tid" (regular hours) er ikke tilknyttet lønnsartnummer. Timer registrert på denne timearten vil ikke overføres til Go Lønn da den er ment for ansatte med fastlønn.

Ansatte som er lønnet per time skal bruke timearten "Timelønn". Denne timearten må være tilknyttet lønnsartnummer 120. Registrer gjerne standard timeart på ansattkortet for å minimere risiko for registrering av timer på feil timeart.

 

Lønnsinnstillinger
Sett inn dato for når du ønsker at Go Lønn skal ta med timer fra Timeregistrering via Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger > Time. Dette gir første dato for når timeregistreringer skal inkluderes i lønnskjøringen.

Feilregistrerte timer kan korrigeres i rapporten Timetransaksjoner.

NB! Det er bare godkjente timer som blir med på lønnskjøringen.

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse