Lønn

Behandlingsmåter - lønnsarter

Hver lønnsart i Go er satt opp med en Behandlingsmåte. Behandlingsmåten bestemmer hva som skal fylles ut på lønnslinjen, samt hvilke opplysninger fra lønnslinjen som blir rapportert i A-meldingen.

Aktuelle satser er ivaretatt som Systemsatser og vedlikeholdes av PowerOffice.

 

Antall med fast beløp - med kobling til trekkpliktig lønnsart

På lønnslinje med behandlingsmåte Antall med fast beløp - med kobling til trekkpliktig lønnsart oppgis Antall og Beløp. Dersom beløpet overstiger et gitt grensebeløp, så vil overskytende beløp lage en lønnslinje på trekkpliktig lønnsart forutsatt at man benytter Go Reiseregning.

Trekkpliktig lønnsart oppgis kun med beløp.

Rapporteres i A-meldingen: Antall og beløp (for trekkpliktig lønnsart; Kun beløp)

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Antall og fast sats

Behandlingsmåten Antall og fast sats gir lønnslinjens beløp når man oppgir Antall på lønnslinjen. Satsen som brukes angis inne på lønnsarten. Satsen kan overstyres inne på lønnslinjen.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Antall og sats

Behandlingsmåten Antall og sats gir lønnslinjens beløp når man oppgir Antall og sats på lønnslinjen.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Antall og sats - med kobling til trekkpliktig lønnsart

Behandlingsmåten Antall og Sats - med kobling til trekkpliktig lønnsart gir lønnslinjens beløp ved å oppgi Antall og Sats på lønnslinjen. Dersom sats overstiger et gitt grensebeløp, så vil overskytende sats lage en lønnslinje på trekkpliktig lønnsart forutsatt at man benytter Go Reiseregning.

Trekkpliktig lønnsart oppgis kun med beløp.

Rapporteres i A-meldingen: Antall og beløp (for trekkpliktig lønnsart; Kun beløp)

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Elektronisk kommunikasjon

Behandlingsmåten Elektronisk kommunikasjon brukes når ytelsen blir gitt som en naturalytelse eller en utgiftsgodtgjørelse, eller en kombinasjon av disse. Uavhengig av hvordan ytelsen gis, så skal det kun beregnes skatt av ytelsen opp til et gitt grensebeløp.

Elektronisk kommunikasjon som naturalytelse lager lønnslinje med utgangspunkt i grensebeløpet delt på 12 eller 26 (avhengig av avlønningsperiode Måned eller 14-dager).

Go hensyntar ikke grensebeløpet dersom ytelsen gis som utgiftsgodtgjørelse eller som en kombinasjon av utgiftsgodtgjørelse og naturalytelse. Da må grensebeløpet følges opp manuelt.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje - naturalytelse:

 

 

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje - utgiftsgodtgjørelse:

 

Fagforeningstrekk

Behandlingsmåten Fagforeningstrekk reduserer grunnlaget for forskuddstrekk inntil et gitt grensebeløp. Behandlingsmåten krever at man legger inn en mottaker (Leverandør). Ved å sette hake for Bruk remittering, så vil trukket beløp kunne remitteres til fordringshaver ved godkjenning av lønnskjøringen. Remittering krever at man også legger inn Bankkonto og evt KID/Melding. Trekkbeløp kan velges som et fast beløp og/eller som % av brutto lønn. Videre kan man legge inn minimum/maksimum-beløp for fagforeningstrekk per lønnskjøring for den ansatte.

 

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Fast beløp

Behandlingsmåten Fast beløp gir tilgang til kun å fylle ut et beløp på lønnslinjen.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp (såfremt lønnsarten er knyttet til en Fordel/Beskrivelse)

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Fastlønn

Behandlingsmåten Fastlønn tar utgangspunkt i årslønn definert på arbeidsforholdet på den ansatte og angitt avlønningsperiode i Lønnsinnstillinger.

Dersom avlønningsperioden er satt til Månedlig, så vil beløp for Fastlønn fremkomme som årslønn delt på 12.

Dersom avlønningsperioden er satt til 14-dager, så vil beløp for Fastlønn fremkomme som årslønn delt på 26.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Feriepenger

Behandlingsmåten Feriepenger henter gjenværende saldo for feriepenger opptjent i fjor.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Feriepenger over 60 år

Behandlingsmåten Feriepenger over 60 år henter gjenværende saldo for feriepenger over 60 år opptjent i fjor.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Feriepenger sluttoppgjør

Behandlingsmåten Feriepenger sluttoppgjør henter opptjente feriepenger for inneværende år. Behandlingsmåten hensyntar også utbetaling av feriepenger på eventuelle lønnslinjer med feriepengeavsetning som er med på lønnskjøring for sluttoppgjør.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Fri bil – annen

Behandlingsmåten Fri bil – annen rapporterer bruk av arbeidsgivers bil i henhold til følgende regelverk – se link til Veiledningen til A-ordningen her.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Listepris, Registreringsnr/Bilpool

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Fri bil – standardregelen

Behandlingsmåten Fri bil – standardregelen rapporterer bruk av arbeidsgivers bil i henhold til følgende regelverk – se link til Veiledningen til A-ordningen her.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Listepris, Registreringsnr/Bilpool

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Fri bil – utenfor standardregelen

Behandlingsmåten Fri bil – utenfor standardregelen rapporterer bruk av arbeidsgivers bil i henhold til følgende regelverk – se link til Veiledningen til A-ordningen her.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Listepris, Registreringsnr, Totalt kjørte km, Herav kjøring hjem arbeid

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Lønnsforskudd

Behandlingsmåten Lønnsforskudd ivaretar alle lønnsforskudd som utbetales via Go Lønn som en Trekk lønnsforskudd-lønnslinje inne på Faste lønnslinjer på den ansatte og påser at hele lønnsforskuddet blir trukket på påfølgende lønnskjøring(er). Beløp kan ikke være negativt. Lønnsforskuddet posteres på ansattreskontro.

Rapporteres i A-meldingen: -

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Premie til pensjonsordninger

Behandlingsmåten Premie til pensjonsordninger reduserer grunnlaget for forskuddstrekk.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Prosent av timelønn

Behandlingsmåten Prosent av timelønn tar utgangspunkt i den ansattes timelønn-sats definert inne på den ansattes arbeidsforhold og multipliserer denne med angitt prosentsats.

Rapporteres i A-meldingen: Antall og Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Refusjon utlegg

Behandlingsmåten Refusjon utlegg utbetaler og kostnadsfører evt utlegg en ansatte har hatt for arbeidsgiver. Både Konto og MVA kode kan overstyres inne på lønnslinjen.

Rapporteres i A-meldingen: -

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Tilbakebetaling av pensjon og andre livrenter

Behandlingsmåten Tilbakebetaling av pensjon og andre livrenter benyttes ved rapportering av pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Fra dato til dato

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Timelønn

Behandlingsmåten Timelønn tar utgangspunkt i den ansattes timelønn-sats definert inne på den ansattes arbeidsforhold.

Rapporteres i A-meldingen: Antall og Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Trekk i lønn for ferie

Behandlingsmåten Trekk i lønn for ferie beregner trekk i lønn for ferie med utgangspunkt i den ansattes dagslønn (fast månedslønn/virkedager) og multipliserer denne med Antall dager ferie angitt i Lønnsinnstillinger. Trekk i lønn for ferie over 60 år har egen lønnsart.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Trekk med saldo

Behandlingsmåten Trekk med saldo trekker beløp fra en gitt saldo med enten fast beløp eller med % av bruttolønn per lønnskjøring.

Rapporteres i A-meldingen: -

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Utleggstrekk/Trekk til fordringshaver

Behandlingsmåten trekk til fordringshaver brukes ved registrering av utleggstrekk i lønn eller ved trekk til annen type fordringshaver. Behandlingsmåten krever at man legger inn en leverandør. Ved å sette hake for Bruk remittering, så vil trukket beløp kunne remitteres til fordringshaver ved godkjenning av lønnskjøringen. Remittering krever at man også legger inn Bankkonto og evt KID/Melding. Trekkbeløp kan velges som et fast beløp eller som % av brutto lønn. Kan legges inn med saldo for totalt trekkbeløp, og fast trekk per måned.

Rapporteres i A-meldingen: -

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Utleggstrekk skatt

Behandlingsmåten Utleggstrekk (skatt) rapporterer restskatt til Skatteetaten. Behandlingsmåten krever at man legger inn Inntektsår for restskatt. Beløp kan trekkes enten i fast beløp eller i % av brutto lønn. Trukket beløp blir foreslått overført til skattetrekkskonto ved godkjenning av lønnen.

 

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip0.png

 

Yrkesbil – kilometer

Behandlingsmåten Yrkesbil – kilometer rapporterer kilometergodtgjørelse i henhold til følgende regelverk  - se link til Veiledningen til A-ordningen her.

 

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Antall kilometer (kjørt privat), Registreringsnr

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

 

Yrkesbil – listepris

Behandlingsmåten Yrkesbil – kilometer rapporterer kilometergodtgjørelse i henhold til følgende regelverk  - se link til Veiledningen til A-ordningen her.

 

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Listepris, Registreringsnr

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse