Lønn

Behandlingsmåter - lønnsarter

Hver lønnsart i Go er satt opp med en Behandlingsmåte. Behandlingsmåten bestemmer hva som skal fylles ut på lønnslinjen, samt hvilke opplysninger fra lønnslinjen som blir rapportert i A-meldingen.

Aktuelle satser er ivaretatt som Systemsatser og vedlikeholdes av PowerOffice.

 

Antall og sats

Behandlingsmåten Antall og sats gir lønnslinjens beløp når man oppgir Antall og sats på lønnslinjen.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip6.png

mceclip7.png

mceclip8.png

mceclip9.png

mceclip10.png

 

Antall og sats - med kobling til trekkpliktig lønnsart

Behandlingsmåten Antall og Sats - med kobling til trekkpliktig lønnsart gir lønnslinjens beløp ved å oppgi Antall og Sats på lønnslinjen. Dersom sats overstiger et gitt grensebeløp, så vil overskytende sats lage en lønnslinje på trekkpliktig lønnsart forutsatt at man benytter Go Reiseregning.

Trekkpliktig lønnsart oppgis kun med beløp.

Rapporteres i A-meldingen: Antall og beløp (for trekkpliktig lønnsart; Kun beløp)

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip11.png

mceclip12.png

mceclip13.png

mceclip14.png

mceclip15.png

 

Antall og fast sats

Behandlingsmåten Antall og fast sats gir lønnslinjens beløp når man oppgir Antall på lønnslinjen. Satsen som brukes angis inne på lønnsarten. Satsen kan overstyres inne på lønnslinjen.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip32.png

mceclip2.png

mceclip3.png

mceclip4.png

mceclip33.png

 

Antall med fast sats - rapporterer 0 som antall i A02

Behandlingsmåten Antall og fast sats - rapporterer 0 som antall i A02 gir lønnslinjens beløp når man oppgir Antall på lønnslinjen. Satsen som brukes angis inne på lønnsarten. Satsen kan overstyres inne på lønnslinjen i lønnskjøringen.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip1.png

mceclip0.png

 

Antall med fast beløp - med kobling til trekkpliktig lønnsart

På lønnslinje med behandlingsmåte Antall med fast beløp - med kobling til trekkpliktig lønnsart oppgis Antall og Beløp. Dersom beløpet overstiger et gitt grensebeløp, så vil overskytende beløp lage en lønnslinje på trekkpliktig lønnsart forutsatt at man benytter Go Reiseregning.

Trekkpliktig lønnsart oppgis kun med beløp.

Rapporteres i A-meldingen: Antall og beløp (for trekkpliktig lønnsart; Kun beløp)

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip0.png

mceclip1.png

mceclip2.png

mceclip3.png

 

mceclip0.png

 

Elektronisk kommunikasjon

Behandlingsmåten Elektronisk kommunikasjon brukes når ytelsen blir gitt som en naturalytelse eller en utgiftsgodtgjørelse, eller en kombinasjon av disse. Uavhengig av hvordan ytelsen gis, så skal det kun beregnes skatt av ytelsen opp til et gitt grensebeløp.

Elektronisk kommunikasjon som naturalytelse lager lønnslinje med utgangspunkt i grensebeløpet delt på 12 eller 26 (avhengig av avlønningsperiode Måned eller 14-dager).

Go hensyntar kombinasjon av utgiftsgodtgjørelse og naturalytelse på godkjente lønnskjøringer og ivaretar maksbeløpet 

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje - naturalytelse:

mceclip16.png

mceclip17.png

mceclip18.png

mceclip19.png

mceclip21.png

 

 

 

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje - utgiftsgodtgjørelse:

mceclip22.png

mceclip23.png

mceclip24.png

mceclip25.png

mceclip26.png

 

Fagforeningstrekk

Behandlingsmåten Fagforeningstrekk reduserer grunnlaget for forskuddstrekk inntil et gitt grensebeløp. Behandlingsmåten krever at man legger inn en mottaker (Leverandør). Ved å sette hake for Bruk remittering, så vil trukket beløp kunne remitteres til fordringshaver ved godkjenning av lønnskjøringen. Remittering krever at man også legger inn Bankkonto og evt KID/Melding. Trekkbeløp kan velges som et fast beløp og/eller som % av brutto lønn. Videre kan man legge inn minimum/maksimum-beløp for fagforeningstrekk per lønnskjøring for den ansatte.

 

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip27.png

mceclip28.png

mceclip29.png

mceclip30.png

mceclip31.png

 

Fast beløp

Behandlingsmåten Fast beløp gir tilgang til kun å fylle ut et beløp på lønnslinjen.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp (såfremt lønnsarten er knyttet til en Fordel/Beskrivelse)

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip34.png

mceclip35.png

mceclip36.png

mceclip37.png

mceclip38.png

 

Fastlønn

Behandlingsmåten Fastlønn tar utgangspunkt i årslønn definert på arbeidsforholdet på den ansatte og angitt avlønningsperiode i Lønnsinnstillinger.

Dersom avlønningsperioden er satt til Månedlig, så vil beløp for Fastlønn fremkomme som årslønn delt på 12.

Dersom avlønningsperioden er satt til 14-dager, så vil beløp for Fastlønn fremkomme som årslønn delt på 26.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip39.png

mceclip40.png

mceclip41.png

mceclip42.png

mceclip43.png

 

Feriepenger

Behandlingsmåten Feriepenger henter gjenværende saldo for feriepenger opptjent i fjor.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip44.png

mceclip45.png

mceclip46.png

mceclip47.png

mceclip48.png

 

Feriepenger over 60 år

Behandlingsmåten Feriepenger over 60 år henter gjenværende saldo for feriepenger over 60 år opptjent i fjor.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip49.png

mceclip50.png

mceclip51.png

mceclip52.png

mceclip53.png

 

Feriepenger sluttoppgjør

Behandlingsmåten Feriepenger sluttoppgjør henter opptjente feriepenger for inneværende år. Behandlingsmåten hensyntar også utbetaling av feriepenger på eventuelle lønnslinjer med feriepengeavsetning som er med på lønnskjøring for sluttoppgjør.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip54.png

mceclip55.png

mceclip56.png

mceclip57.png

mceclip58.png

 

Fri bil – annen

Behandlingsmåten Fri bil – annen rapporterer bruk av arbeidsgivers bil i henhold til følgende regelverk – se link til Veiledningen til A-ordningen her.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Listepris, Registreringsnr/Bilpool

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip59.png

mceclip60.png

mceclip63.png

mceclip62.png

mceclip64.png

 

Fri bil – standardregelen

Behandlingsmåten Fri bil – standardregelen rapporterer bruk av arbeidsgivers bil i henhold til følgende regelverk – se link til Veiledningen til A-ordningen her.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Listepris, Registreringsnr/Bilpool

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip65.png

mceclip66.png

mceclip67.png

mceclip68.png

mceclip69.png

 

Fri bil – utenfor standardregelen

Behandlingsmåten Fri bil – utenfor standardregelen rapporterer bruk av arbeidsgivers bil i henhold til følgende regelverk – se link til Veiledningen til A-ordningen her.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Listepris, Registreringsnr, Totalt kjørte km, Herav kjøring hjem arbeid

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip70.png

mceclip71.png

mceclip72.png

mceclip73.png

mceclip74.png

 

Lønnsforskudd

Behandlingsmåten Lønnsforskudd ivaretar alle lønnsforskudd som utbetales via Go Lønn som en Trekk lønnsforskudd-lønnslinje inne på Faste lønnslinjer på den ansatte og påser at hele lønnsforskuddet blir trukket på påfølgende lønnskjøring(er). Beløp kan ikke være negativt. Lønnsforskuddet posteres på ansattreskontro.

Rapporteres i A-meldingen: -

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip75.png

mceclip76.png

mceclip77.png

mceclip78.png

mceclip79.png

 

Premie til pensjonsordninger

Behandlingsmåten Premie til pensjonsordninger reduserer grunnlaget for forskuddstrekk.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip80.png

mceclip81.png

mceclip82.png

mceclip83.png

mceclip84.png

 

Prosent av timelønn

Behandlingsmåten Prosent av timelønn tar utgangspunkt i den ansattes timelønn-sats definert inne på den ansattes arbeidsforhold og multipliserer denne med angitt prosentsats.

Rapporteres i A-meldingen: Antall og Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip0.png

mceclip1.png

mceclip2.png

mceclip3.png

mceclip4.png

 

Refusjon utlegg

Behandlingsmåten Refusjon utlegg utbetaler og kostnadsfører evt utlegg en ansatte har hatt for arbeidsgiver. Både Konto og mva kode kan overstyres inne på lønnslinjen.

Rapporteres i A-meldingen: -

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip5.png

mceclip6.png

mceclip7.png

mceclip8.png

mceclip9.png

 

Tilbakebetaling av pensjon og andre livrenter

Behandlingsmåten Tilbakebetaling av pensjon og andre livrenter benyttes ved rapportering av pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Fra dato til dato

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip10.png

mceclip11.png

mceclip12.png

mceclip13.png

mceclip14.png

 

Timelønn

Behandlingsmåten Timelønn tar utgangspunkt i den ansattes timelønn-sats definert inne på den ansattes arbeidsforhold.

Rapporteres i A-meldingen: Antall og Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip15.png

mceclip16.png

mceclip17.png

mceclip18.png

mceclip19.png

 

Trekk i lønn for ferie

Behandlingsmåten Trekk i lønn for ferie beregner trekk i lønn for ferie med utgangspunkt i den ansattes dagslønn (fast månedslønn/virkedager) og multipliserer denne med Antall dager ferie angitt i Lønnsinnstillinger. Trekk i lønn for ferie over 60 år har egen lønnsart.

Rapporteres i A-meldingen: Beløp

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip20.png

mceclip21.png

mceclip22.png

mceclip23.png

mceclip24.png

 

Trekk med saldo

Behandlingsmåten Trekk med saldo trekker beløp fra en gitt saldo med enten fast beløp eller med % av bruttolønn per lønnskjøring.

Rapporteres i A-meldingen: -

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip25.png

mceclip26.png

mceclip27.png

mceclip28.png

mceclip29.png

 

Utleggstrekk/Trekk til fordringshaver

Behandlingsmåten trekk til fordringshaver brukes ved registrering av utleggstrekk i lønn eller ved trekk til annen type fordringshaver. Behandlingsmåten krever at man legger inn en leverandør. Ved å sette hake for Bruk remittering, så vil trukket beløp kunne remitteres til fordringshaver ved godkjenning av lønnskjøringen. Remittering krever at man også legger inn Bankkonto og evt KID/Melding. Trekkbeløp kan velges som et fast beløp eller som % av bruttolønn. Kan legges inn med saldo for totalt trekkbeløp, og fast trekk per måned.

Rapporteres i A-meldingen: -

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip30.png

mceclip31.png

mceclip32.png

mceclip33.png

mceclip34.png

 

Utleggstrekk skatt

Behandlingsmåten Utleggstrekk (skatt) rapporterer restskatt til Skatteetaten. Beløp kan trekkes enten i fast beløp eller i % av samme grunnlag som forskuddstrekket. Oppgi inntektsåret restskatten gjelder for. Dersom det gjelder flere år, så må samme lønnsart legges opp flere ganger.

 

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip35.png

mceclip36.png

mceclip37.png

mceclip40.png

mceclip39.png

 

Yrkesbil – kilometer

Behandlingsmåten Yrkesbil – kilometer rapporterer kilometergodtgjørelse i henhold til følgende regelverk  - se link til Veiledningen til A-ordningen her.

 

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Antall kilometer (kjørt privat), Registreringsnr

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip41.png

mceclip42.png

mceclip43.png

mceclip44.png

mceclip45.png

 

Yrkesbil – listepris

Behandlingsmåten Yrkesbil – listepris rapporterer kilometergodtgjørelse i henhold til følgende regelverk  - se link til Veiledningen til A-ordningen her.

 

Rapporteres i A-meldingen: Beløp, Listepris, Registreringsnr

Eksempel på lønnsart og tilhørende lønnslinje:

mceclip46.png

mceclip47.png

mceclip48.png

mceclip49.png

mceclip50.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse