Lønn

Lønnsarter

Innledning

Go Lønn leveres med et standard lønnsartregister.

Lønnsartregisteret kan bygges ut med egendefinerte lønnsarter. Det vises til Veiledningen til A-ordningen for hvordan en lønnsart skal bygges opp med hensyn til innrapportering til A-ordningen.

Lønnsarter som har vært benyttet i lønnskjøring og systemlønnsarter får man ikke endret Fordel, Beskrivelse og Behandlingsmåte på.

 

Beskrivelse av lønnsarter

En lønnsart er bygd opp med fire faner med følgende felter og knapper:

mceclip0.png

mceclip1.png

mceclip3.png

mceclip4.png

En lønnsart kan settes som Aktiv/Inaktiv ved å slå på/av hake for Aktiv inne på lønnsarten. En inaktiv lønnsart vil ikke være søkbar ved lønnskjøring.

Tilgjengelige Knapper er:

Tilgjengelige Felt er:

 

Lønnslinjer

Hver lønnsart har en tilhørende lønnslinje. Det er Behandlingsmåten på lønnsarten som styrer hva slags informasjon som kreves utfylt på lønnslinjen.

Se artikkel om Behandlingsmåter for nærmere beskrivelse av disse.

En lønnskjøring kan bestå av en eller flere lønnslinjer per ansatt. Lønnslinjer kan være både Faste og Variable. Faste lønnslinjer legges opp inne på arbeidsforholdet til den ansatte. Faste lønnslinjer vil komme med på enhver lønnskjøring av type Ordinær inntil lønnslinjen(e) enten slettes eller settes som inaktiv inne på arbeidsforholdet til den ansatte. Variable lønnslinjer legges opp på den ansatte inne på den enkelte lønnskjøring og vil ikke komme med på neste lønnskjøring.

Når man legger til en lønnslinje på en ansatt inne på en lønnskjøring så kan man samtidig ta stilling til om man ønsker å opprette denne lønnslinjen som en Fast lønnslinje enten bare på den ansatte og/eller på alle ansatte. Da setter man hake for Fast lønnslinje og hake for Legg til lønnslinje til alle ansatte. Under vises et eksempel hvor man oppretter fast lønnslinje for Gruppelivsforsikring på alle ansatte via én ansatt:

mceclip5.png

 

En lønnslinje kan angis både med positivt og negativt beløp bortsett fra lønnsarter med Behandlingsmåte Lønnsforskudd. Denne behandlingsmåten krever at man legger inn beløp med positivt fortegn.

Flere av feltene på en lønnslinje kan overstyres per lønnslinje per ansatt, eksempelvis type Skattetrekk, Konto/Motkonto, Avdeling/Prosjekt og også mva-kode hvor dette er tilgjengelig på lønnslinjen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse