Regnskap

Selg anleggsmidler

Ved salg av anleggsmidler genereres det et ordreutkast for fakturering av kunde som kjøper anleggsmidlet.

Meny > Anleggsmidler

Marker anleggsmidlet som skal selges og trykk «Selg».

Anleggsmidler_selg.png

Et ordreutkast genereres og anleggsmidlet får status «For salg» i oversikten.

Legg inn kunde, salgspris og annen relevant informasjon i ordreutkastet. Ved fakturering vil årets avskrivninger tilbakeføres samt føring mot gevinst/tapskonto og eiendelskonto.

Anleggsmidler_salg_ordre_utkast.png

Fakturadato blir satt som avhendingsdato og anleggsmidlet flyttes fra aktiv til avhendet som solgt.

Anleggsmidler_solgt.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse