Regnskap

Opprett anleggsmiddelgruppe

Før et anleggsmiddel kan opprettes i Go, må anleggsmiddelgruppen som anleggsmidlet skal legges inn under eksistere.

Se her hvordan anleggsmiddelgruppe opprettes.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse