Regnskap

Tapsfør anleggsmidler

Meny > Anleggsmidler

Marker anleggsmidlet som skal tapsføres og trykk «Tapsfør».

Anleggsmidler_tapsf_r.png

Legg inn ønsket beskrivelse og trykk «Tapsfør»

Anleggsmidler_kasser_anleggsmiddel.png

Verdien av anleggsmidlet tilbakeføres på eiendelskontoen, årets avskrivninger reverseres og restverdi føres mot avhendingskonto for tap angitt i anleggsmiddelgruppen anleggsmidlet ligger under.

Anleggsmidlet flyttes fra aktiv til avhendet som kassert.

Anleggsmidler_kassert.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse