Regnskap

Avskriv anleggsmidler

Avskrivning av anleggsmidler gjøres automatisk etter siste dag i inneværende måned. Det er mulig å kjøre avskrivningene manuelt tidligere for inneværende måned hvis ønskelig.

Det er ikke mulig å postere avskrivninger fram i tid, kun fram til og med inneværende måned.

Meny > Anleggsmidler

Sett periodevelger til inneværende måned og trykk «Avskriv manuelt».

Anleggsmidler_avskrivninger.png

Anleggsmidlet avskrives der avskrivningene får posteringsdato siste dag i måneden.

Anleggsmidler_avskrevet_anleggsmiddel.png

Det er ikke mulig å manuelt kjøre avskrivninger på ett anleggsmiddel. Gjøres denne handlingen kjøres avskrivningene på alle nye og aktive oppføringer.

Les mer om manuell avskrivning av nyopprettede anleggsmidler her, avsnitt for avskrivinger.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse