Regnskap

Profileringsmaler (inkludert giroblankett)

Se også denne video som viser hvordan du kan redigere profileringsmalene i PowerOffice

PowerOffice kommer med et standard sett profileringsmaler (blanketter) som kan defineres etter eget ønske til bruk for klientens utgående dokumenter. Dette gjelder tilbud, ordrebekreftelse, plukkliste, følgeseddel, faktura, kreditnota og purringer. De fleste klienter vil kun ha bruk for èn profileringsmal (sett med blanketter), men det kan legges til flere hvis ønskelig (eksempelvis fakturering til kunde i utlandet der dokumenttekst skal være på et annet språk). En eksisterende profileringsmal er mulig å kopiere for å lage en ny spesialtilpasset mal for gitte kunder.

Nedenfor fins standard maloppsett som følger nyopprettede klienter. På eldre klienter der disse mangler, må profileringsmal(ene) opprettes manuelt.

Standard Theme

Maloppsettet er med norsk tekst og uten IBAN og Bic/Swift i betalingsopplysningene

Tilbud

Bekreftelse

Plukkliste

Følgeseddel

Faktura

Kreditnota

Purring

Standard Theme English

Maloppsettet er med engelsk tekst og med IBAN og BIC/Swift i betalingsopplysningene. Husk å sette regionale innstillinger til engelsk for å få systemgenererte tekster på samme språk som maloppsettet.

Innstillinger_profileringsmaler_regionale_innstillinger.png

Tilbud

Bekreftelse

Plukkliste

Følgeseddel

Faktura

Kreditnota

Purring

Standard Theme foreign currency with VAT

Maloppsettet er det samme som Standard Theme English, men mal for faktura og kreditnota har tillegg for opplysninger om mva i norske kroner. Benyttes ved innenlands handel i fremmed valuta.

Faktura

Kreditnota

Les mer om oppsett profileringsmaler her.

Fakturablankett med giro del

Last ned eksempel her: InvoiceTemplate med Giro.docx

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse