Regnskap

Direkteintegrasjon Handelsbanken

Status regnskapsgodkjente betalinger: FULLFØRT

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Merk: Handelsbanken avvikler adgangen til forhåndsgodkjenning av filer. I stedet vil de innføre krav til ettergodkjenning av alle betalinger, som overføres via integrasjon med Erp- leverandør, i Nettbedriften (jfr. hvitvaskingsloven §12 og §13). I første omgang er dette begrenset til nye avtaler med gyldighet fra 6. desember 2019.

Nets Direkte remittering omfattes av samme lovkrav, og bestilling av denne tjenesten på konto i Handelsbanken, vil ikke lenger være mulig fra samme dato.

Handelsbanken vil komme tilbake med mer informasjon om endringer for eksisterende avtaler. Disse vil fungere som normalt inntil videre.

Før integrasjonen med Handelsbanken kan tas i bruk, må denne bestilles. Gjør dette ved å fylle ut avtalen du finner under "Vis flere ERP-leverandører" og PowerOffice - her, og sende den til din kontakt i banken. De kan svare på eventuelle andre spørsmål vedrørende avtalen.

Fra 01.07.21 vil det være mulig å autorisere betalinger i Go som regnskapsgodkjente betalinger (RgB) via bankintegrasjon med Handelsbanken. Dette er ikke noe som bestilles i banken, men settes opp i Go etter eget ønske. Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Handelsbanken. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra Handelsbanken.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Handelsbanken, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Handelsbanken som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID.

Sett hake for om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke. Velges ikke ettergodkjenning i nettbank, blir betalingene sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Ved aktiv hake i boksen må alle betalinger ettergodkjennes i nettbanken.

  • Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Fyll inn konto for bank- og kortgebyr, og trykk Ok.

mceclip0.png 

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved autorisering. 

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter autorisering.

mceclip1.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

  • Fra og med 06.12.2019 innførte Handelsbanken krav om ettergodkjenning i nettbank på alle nye integrasjonasvtaler. I løpet av fjerde kvartal 2021 vil dette kravet også gjelde eldre avtaler. Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og § 13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
  • For å imøtekomme lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har Handelsbanken bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som autoriserer betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved autorisering av betalinger. Brukeren som autoriserer må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift, for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Løsningen ble produksjonssatt i PowerOffice Go 01.07.2021

Hvordan fungerer dette i praksis:

  • Bankkontoer med direkte bankintegrasjon
    • Ettergodkjenning i nettbank styres utelukkende av bruker hos ERP. I bankkontoens innstillinger skal du nå finne en boks for «ettergodkjenning i nettbank». Denne boksen er satt aktiv som default. For å kunne sende regnskapsgodkjente betalinger, må denne haken fjernes.
  • Bankkontoer med integrasjon mot Nets remittering
    • Fra høsten av krever banken at også brukere som sender betalinger via Nets direkte remittering, legitimerer seg med BankID. Dette har vi ikke støtte for i Go. Det betyr at betalingstjenesten via Nets direkte remittering ikke fungerer på Handelsbanken sine bankkontoer etter dette tidspunktet. Konkret dato er ikke satt.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken, for at betalingen ikke skal bli avvist. For banken har det ingen betydning om integrasjonen er satt opp på avtalenummeret til sluttkunden eller til regnskapskontoret. Fullmaktene gjelder på kontonivå, ikke på avtalenivå. Ta kontakt med banken dersom du er usikker på om fullmakter er delegert riktig.

Autorisering av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

  • De som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved autorisering.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse