Regnskap

Direkteintegrasjon Sparebanken Møre

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Før integrasjonen med Sparebanken Møre kan tas i bruk, må denne bestilles. Gjør dette ved å kontakte banken på tlf 70 11 33 50 eller e-post bedrift@sbm.no. De kan svare på eventuelle andre spørsmål vedrørende avtalen.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Sparebanken Møre. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra Sparebanken Møre.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Sparebanken Møre, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Sparebanken Møre som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID. Fyll inn konto for bankgebyr. Trykk "Ok".

mceclip0.png 

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse