Regnskap

Direkteintegrasjon Sparebanken Vest

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Før integrasjonen med Sparebanken Vest kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for bestilling finnes her og sendes ferdig utfylt og signert til cm@spv.no. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til Sparebanken Vest på e-post cm@spv.no eller telefon 915 05555.

Med dette skjemaet bestilles både direkte remittering og automatisk mottak av bankavstemmingsfiler. Ønskes ikke automatisk mottak av bankavstemmingsfiler, må dette spesifiseres i e-post ved innsendelse av skjema.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Sparebanken Vest. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra Sparebanken Vest.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Sparebanken Vest, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg Sparebanken Vest som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_bank_Sparebanken_Vest.png 

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse