Lønn

Utleggstrekk skatt

Terminoppgjøret for Utleggstrekk skatt finner du i  Meny > Rapporter > Terminopgjør fra Altinn

Du oppretter betalingslinje for terminoppgjøret for Utleggstrekk skatt samtidig som du oppretter betaling av ordinært skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Trykk på knappen "Opprett betalinger" som vist i figur 1:

mceclip0.png

Figur 1

Opprettelse av betalinger forutsetter at det er knyttet en remitteringsavtale til skattetrekkskontoen.      Kontonummer, fofallsdato, og beløp kan endres om ønskelig:

mceclip1.png

Figur 2

 

Betalingene må autoriseres i Meny > Betalinger, figur 3: 

mceclip2.png

Figur 3

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse